Openoffice innehåller flera program som på olika sätt kan användas till­sammans. Om du exempel­vis har skapat ett adress­register i databasprogrammet Base kan du använda uppgifterna för att skriva ut adressetiketter i ordbehandlingsprogrammet Writer.

Börja med att skapa ett nytt tomt textdokument och välj Arkiv, Nytt, Etiketter. Det svåraste med att skriva ut etiketter är att få texten att skrivas ut rätt på etiketterna. Om du har tur hittar du märke och typ för dina etiketter i programmet, annars får du lov att ta fram linjalen och själv skriva in rätt mått. Sedan väljer du önskad databas och tabell och infogar de databasfält som ska vara med i etiketterna – förnamn, efternamn och så vidare.

När du sedan väljer att skriva ut dokumentet kommer dialogrutan Kopplad utskrift att öppnas. För att starta utskriften av ­etiketter klickar du OK.


1. Ange etikettformat. Skapa ett textdokument och välj Arkiv, Nytt, Etiketter. I dialogrutan väljer du märke och typ för dina etiketter eller klickar på fliken Format för ange att ett eget format för etiketterna ska användas.


2. Ange databas. I listrutan Databas väljer du sedan den databas som innehåller ditt adressregister. Om ditt adressregister innehåller flera tabeller markerar du önskad tabell i listrutan Tabell.


3. Infoga fält. Välj önskat fält i listrutan Databasfält och klicka på knappen med pilen som pekar åt vänster. Upprepa detta för alla fält som ska infogas. Glöm inte att mata in blanksteg och ny rad när så krävs.


4. Koppla dokument. Klicka på knappen Nytt dokument så att ett nytt dokument med databasfält skapas. Välj sedan Arkiv, Skriv ut. I dialogrutan Kopplad utskrift klickar du sedan på knappen OK för att starta utskriften.

Fakta

Svårighetsgrad: Avancerad
Program: Openoffice 2
Tid: 10 minuter

Det här lär du dig: Koppla ett adressregister till en utskrift av etiketter.

Tips: När du arbetar med information från databaser i Writer kan du trycka på funktionstangenten F4 för att få fram fönstret Datakällor.