Visste du att var fjärde kvinna snokar i andras mejl? Eller att 70 procent av männen, i alla åldrar, porrsurfar?

PC för Alla bestämde sig för att ta reda på hur det egentligen ligger till med folks hemliga it-vanor. Vi lade ut en enkät på vår sajt, och responsen blev enorm.

På några veckor hade vi fått in mer än 5 600 anonyma bikter, och fick på så sätt en unik inblick i de saker folk i vanliga fall håller för sig själva. Och resultaten är tydliga – vi svenskar syndar som bara den.

Surfa privat på arbetstid
Det här är den ”snällaste” av våra it-synder, och det speglar sig också i resultaten. Hela sju av tio har använt nätet i privata syften på jobbet. Det är inga större skillnader mellan könen, men något fler män än kvinnor, sex procentenheter, surfar enligt vår enkät på arbetstid.


Tanka hem piratkopior
Fildelning är en av de hetaste it-frågorna på senare år, och många anser att lagarna som kriminaliserar piratkopiering för privat bruk inte stämmer överens med vanligt folks upp­fattning om rätt och fel. Undersökningen visar att pirat­kopiering är extremt vanligt, framför allt bland män.


Surfa på andras trådlösa nät
Var tredje man och var femte kvinna har utan tillstånd surfat på någon annans trådlösa nät det senaste året. Efterhand som allt fler lär sig att skydda sina nätverk från snyltare lär den siffran sjunka.


Bluffa om sin identitet
På internet kan vem som helst vara anonym. I diskussioner på forum, chattar och i communities kan det vara spännande att utge sig för att vara någon annan. Det har nästan var femte person gjort under det senaste året – något fler kvinnor än män.


Vara oförskämd anonymt
Anonyma personangrepp på internet blev nyligen föremål för debatt när Linda Skugge valde att lägga ned sin blogg, och ett nytt begrepp myntades – näthatet. Det här är den ovanligaste av de sju it-synderna, men det är ändå hela tio procent som har gett sig på någon annan det senaste året.


Surfa på porrsajter
Pornografin är en stor del av internet, och av vår undersökning att döma utgör det en stor del av folkets internet­användning. Bland männen är det en stor majoritet som porrsurfar, men även många kvinnor – var tredje – kollar in de syndiga sajterna då och då.


Smygläsa andras mejl eller sms
Alla får väl lust någon gång att smygläsa någon annans e-post eller sms, men de flesta lyckas trots allt låta bli. Ändå är det väldigt många – var fjärde kvinna och var femte man – som snokar i andras inboxar.

Fakta

Vi lät besökarna på sajterna Pcforalla.se och IDG.se svara på frågor om sina hemliga it-vanor. Enkäten låg ute under oktober 2007. Totalt fick vi in 5612 svar. 869 var kvinnor, 4700 var män och 43 personer har inte angett sitt kön. Enkätsvaren var anonyma.

Observera att resultaten bara speglar it-vanorna hos PC för Allas och IDG:s web­besökare. Även om vi har ett stort underlag är inte urvalet statistiskt säkerställt, och svaren inte representativa för hela Sveriges befolkning.

Så här var frågorna formulerade:

  • Har du någon gång det senaste året surfat privat på arbetstid?
  • Har du någon gång det senaste året laddat hem piratkopierad film, musik, programvara eller liknande från nätet?
  • Har du någon gång det senaste året surfat på någon annans privata trådlösa nätverk utan tillstånd?
  • Har du någon gång det senaste året bluffat om vem du är på exempelvis en chatt eller ett diskussionsforum?
  • Har du någon gång det senaste året varit oförskämd mot någon i ett anonymt mejl, chattinlägg eller foruminlägg på nätet?
  • Har du någon gång det senaste året besökt porrsidor på nätet?
  • Har du någon gång det senaste året läst någon annans mejl eller sms i smyg?
  • Dessutom frågade vi om kön, ålder och ort.