Ungdomsstyrelsen har tagit fram en bok om ungdomar och datorspelande vid namn Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik. Antologin innehåller bland annat en studie av ungas tv- och datorspelande. Studien baseras på en enkät bland 2 900 ungdomar i åldrarna 16 till 25 år.

– De allra flesta unga som spelar datorspel är som andra ungdomar. Vi kan inte se några samband mellan datorspel och sämre hälsa, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Antologin är ett resultat av Ungdomsstyrelsens uppdrag att följa hur ungas fritid utvecklas. I dag är just tv- och datorspel en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland yngre varför det kändes nödvändigt att undersöka fenomenet.

Sju av tio ungdomar uppger att de spelar datorspel och tre av tio gör det varje vecka eller oftare. Killar spelar också i större utsträckning än tjejer.

– I vår studie kan vi se att unga som spelar datorspel dricker mindre alkohol, stressar något mindre och idrottar i lika hög grad som andra ungdomar, avslutar Per Nilsson.

Intressant i sammanhanget också är att datorspelandet lever kvar även högre upp i åldrarna och att alltså inte enbart kan klassas som ett barn- och tonårsfenomen. Av enkäten att döma spelar var femte 25-åring dator- eller tv-spel minst en gång i veckan, skriver Dataspelsbranschen.

Läs mer