Det nuvarande genomsnittspriset på tio kronor är alldeles för högt. De flesta konsumenter anger smärtgränsen till hälften, det vill säga fem kronor, enligt en enkätundersökning gjord bland personer i åldrarna 16-60 år.

Maria Styvén, doktorand i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, ligger bakom undersökningen och presenterade dess resultat i avhandlingen ”Exploring the online music market: Consumer characteristics and value perception”.

Utöver priset visade sig även drm-skyddet (digital rights management) vara en starkt begränsande faktor och något som sänkte helhetsintrycket av de digitala musikfilerna. Konsumenternas upplevda värde av musikfilerna minskade eftersom skyddet komplicerar och påtagligt begränsar deras användning.

Att fritt kunna använda sin inköpta fil, det vill säga att slippa bli bunden till en specifik hård- eller mjukvara, visade sig vara nästan lika viktigt som de mer grundläggande funktionerna hos nätmusiktjänsterna, så som ett stort sortiment, bra ljudkvalitet och enkla sökfunktioner, skriver Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Sannolikt kommer nätmusiktjänsternas målgrupp främst att utgöras av musikintresserade personer i åldrarna 25-45 år och med god internetvana. Det inkluderar även dem som laddar ned musik från fildelningsnätverk.

– Även om många av de flitigaste fildelarna inte kommer att betala för digital musik, så hänger användning av fildelningsnätverk och betaltjänster redan ihop till viss del, säger Maria Styvén.

– De som fildelar är ju vana vid det digitala formatet och är inte lika oroliga för olika risker kring betalning och användning av nätmusiktjänster. Visserligen inverkar både användning av och attityder till fildelning negativt på uppfattningen om prisvärdhet och hur mycket musik på internet bör kosta, men om man kan erbjuda en bra tjänst med ett brett sortiment, utan drm och lägre priser än i dag, då är det ganska många fildelare som kan tänka sig att använda den, säger Maria Styvén.

Läs mer
Alla artiklar om internet och webbtjänster.