År 2005 presenterade Motion Picture Association of America (MPAA) en studie som visade att 44 procent av industrins förluster kom från olaglig nedladdning av film gjord av högskolestudenter som ofta utnyttjade de höghastighetsanslutningar som fanns på campusområdena. Studien har ofta använts för att pressa beslutsfattare att vidta kraftigare åtgärder mot fildelningsbrotten.

Nu visar det sig dock att intresseorganisationen för den amerikanska filmindustrin gjort fel, något som man hänvisar till den mänskliga felfaktorn. Felet ledde till en felaktigt förhöjd siffra och nu lastar man istället enbart högskolestudenterna i landet för 15 procent.

MPAA menar att siffran fortfarande är väldigt anmärkningsvärd vilket motiverar en stor kraftansträngning från universitetens och högskolornas sida att stävja nedladdningen. Universitetens representanter menar dock att flertalet studenter inte använder skolornas internetanslutningar och att en mer realistisk siffra för intäktsförlusten till följd av campusnedladdningen därför skulle vara tre procent.

Originalrapporten visade då att filmindustrin tappade 6,1 miljarder dollar. Den genomsnittlige filmpiraten var en man i åldern 16-24. Utöver andelen som förlorats till högskolestuderande har man ännu inte funnit några fel i rapporten, menar MPAA. De ska dock anställa en tredje part för att granska den närmare, skriver Associated Press.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här felet och har vidtagit omedelbara åtgärder för att hitta orsaken till felet samt att säkerställa den senaste rapportens tillförlitlighet, sade MPAA i ett utlåtande.