Excel innehåller många möjligheter att både infoga diagram och formatera diagram så att de ser ut precis som du vill ha dem. Du kan exempelvis ändra färg på staplarna, använda fyllningseffekter och mönster.

Det finns dock begränsningar. Något som inte går att göra är att få staplarna att bli transparenta eller genomskinliga. Ja, det vill säga, åtminstone inte om du använder dig av de vanliga formateringsverktygen. Det går nämligen att få genomskinliga staplar genom att först infoga en rektangel i kalkylbladet, vilket du enklast gör med hjälp av verktygsfältet Rita. Med det här knepet får du fria händer. Det spelar ingen roll vilken höjden och bredden på rektangeln är.

Högerklicka sedan på rektangeln och välj alternativet Formatera figur. Välj därefter önskad färg eller fyllningseffekt och ställ in önskad transparens, exempelvis 60 procent. Se till att ingen kantlinje används och klicka OK. Håll Skift-tangenten nedtryckt och välj Redigera, Kopiera bild. Markera sedan staplarna och tryck Ctrl + V.


1. Infoga rektangel.
För att du ska kunna skapa genomskinliga staplar börjar du med att infoga en rektangel. Det gör du genom att klicka på knappen Rektangel i verktygsfältet Rita och sedan rita upp en rektangel i kalkylbladet.


2. Formatera rektangel. Högerklicka på rektangeln och välj därefter alternativet Formatera figur. Gör sedan önskade inställningar i listrutan Färg och ställ slutligen in önskad transparens genom att dra reglaget åt höger.


3. Kopiera bild. Se till att alternativet Ingen linje är markerat i listrutan under rubriken Linje och klicka OK. Håll Skift-tangenten nedtryckt och välj Redigera, Kopiera bild. Klicka OK i dialogrutan som öppnas.


4. Genomskinliga staplar. Markera staplarna i diagrammet genom att klicka på en av staplarna så att små fyrkanter visas i samtliga staplar. När du trycker Ctrl + V för att infoga bilden blir staplarna genomskinliga.

Fakta

Svårhetsgrad: Medel
Program: Excel 2003

Tips: Om du blir nöjd med utseendet på dina genomskinliga staplar kan du se till att lägga dem som en ny diagramtyp.