Openoffice må vara gratis, men i vissa avseenden överglänser det faktiskt ändå det betydligt dyrare programmet Microsoft Office. Ett exempel på detta är databasprogrammet Base.

Base är ett äkta databasprogram. Med hjälp av tabeller, formulär och rapporter kan det skapa avancerade faktura- och kunddatabaser likaväl som databaser för hemmabruk, exempelvis över dina cd-skivor eller heminventarier.

Att skapa och strukturera databaser på rätt sätt är lite krångligare än att använda kalkylprogram. Lyckligtvis innehåller Base guider som steg för steg hjälper dig till rätta. Dels får du hjälp med att skapa och registrera själva databasfilen, dels får du hjälp att strukturera databasen med tabeller, formulär, sökningar och rapporter.

I det här exemplet går vi igenom hur du skapar en inventarieförteckning. Men tillvägagångssättet är i princip detsamma för andra typer av databaser, exempel vis över din musiksamling eller adresser till dina vänner och bekanta.


1. Skapa databasen.
Börja med att starta Openoffice Base så att Databasguiden öppnas. Välj alternativet Skapa en ny databas och klicka på Nästa. Klicka på knappen Slutför och spara databasfilen i önskad mapp med ett beskrivande namn


2. Skapa tabell.
Klicka på ikonen Tabeller under rubriken Databas och sedan på alternativet Skapa tabell med hjälp av guiden. Markera alternativet Personlig under rubriken Kategori och välj alternativet Heminventarier i listrutan Exempeltabeller.


3. Lägg till fält.
I listan under rubriken Tillgängliga fält markerar du de fält du vill ska ingå i tabellen och klickar på knappen med högerpilen. I vårt exempel lägger vi bland annat till fälten Objekt, Inköpsdatum och Inköpspris. Avsluta med att klicka på Färdigställ.


4. Mata in värden. Nu kommer tabellen att visas ungefär som ett kalkylblad där varje fält i posterna har en egen cell. Fyll i uppgifterna för varje fält och glöm inte bort att ge varje post ett unikt nummer i det första fältet som heter ID.

Fakta

Svårhetsgrad: Avancerat
Program: Openoffice 2.0

Tips: Med hjälp av Rapportguiden kan du skapa riktigt snygga utskrifter där du kan välja layout och hur posterna ska sorteras och grupperas.