Full kontroll på Start-menyn

1-2. Snabbt till Start-menyn
Start-menyn i Vista är det naturligaste stället att gå till när du vill starta ett visst program eller komma åt vissa inställningar. Det finns två sätt att öppna Start-menyn från tangentbordet.

Med Windows-tangenten: Det absolut snabbaste sättet att öppna den nya Start-menyn i Vista är att trycka på Windows-tangenten på tangentbordet. För att stänga Startmenyn är det bara att trycka på tangenten igen.
Med kortkommando: Om du inte har någon Windows-tangent kan du i stället trycka Ctrl + Retur. Använd samma kortkommando för stänga Start-menyn.

3. Smart sökfunktion

En nyhet i Start-menyn är det inbyggda sökfältet. Sökfältet aktiveras automatiskt när du öppnar Start-menyn och gör det enkelt att hitta dokument och program på hårddisken.

Sökningen sker i realtid och det är inte säkert att du behöver skriva in hela namnet på dokumentet eller programmet innan det hittas. Så fort du hittar det du letar efter bland sökresultaten är det bara att bläddra ned till önskat alternativ med nedåtpil och trycka Retur. Är det bara ett resultat som visas räcker det med att trycka Retur.

4. Kör utan Kör
Det nya sökfältet kan användas på ungefär samma sätt som dialogrutan Kör i tidigare versioner av Windows. Det är bara att skriva in namnet på programmet och trycka Retur.

5. Ändra förstaprogram för webb och mejl
Längst upp till vänster i Startmenyn visas som standard genvägar till Internet Explorer och det nya e-postprogrammet Windows Mail. Dessa kan du enkelt byta ut mot andra program som du använder. Högerklicka på Start-knappen och välj Egenskaper. Klicka på knappen Anpassa och gör önskade inställningar under rubriken Visa på Start-menyn.

6-8. Öppna Alla program
Menyalternativet Alla program innehåller precis som tidigare genvägar till samtliga program som installerats på datorn. Men i stället för att visa en massa undermenyer visas alla program och mappar i den vänstra delen av Start-menyn. När Start-menyn är öppen fi nns det tre sätt att öppna Alla program.

Med piltangenterna: Tryck uppåtpil och sedan högerpil när Start-menyn har öppnats.

Med musklickning: Klicka på texten Alla program med muspekaren.

Med muspekaren: Låt muspekaren vila över texten en kort stund.

9. Fäst favoritprogram på Start-menyn
Du kan fortfarande få genvägar till program som du ofta använder att alltid visas längst upp i Start-menyn. Det är bara att högerklicka på önskad genväg och välja alternativet Fäst på Start-menyn.

10. Dölj vilka dokument du har använt

Om du inte vill att någon ska kunna se vilka foton och dokument du har arbetat med högerklickar du på Start-knappen och väljer alternativet Egenskaper. I dialogrutan som öppnas ser du till att fl iken Start-menyn är markerad. Under rubriken Sekretess avmarkerar du alternativet Spara och visa en lista över nyligen använda filer. Avsluta med att klicka OK.

11. Dölj listan med de senast använda programmen
På samma sätt som i tipset ovan kan du även se till att dölja listan med de program som du nyligen har arbetat i. Det är bara att avmarkera alternativet Spara och visa en lista över nyligen använda program under rubriken Sekretess.

12. Snabbare Start-meny
Det nya sökfältet i Start-menyn är mycket användbart eftersom du snabbt kan hitta program i Start-menyn och söka efter fi ler i din användarmapp, söka efter e-postmeddelanden med mera. Nackdelen är att det tar lite extra tid att söka igenom de olika platserna. Om du vill snabba upp sökningen efter program i Start-menyn kan du ställa in sökfunktionen så att den endast söker efter program.

Börja med att högerklicka på Start-knappen och välj Egenskaper. Klicka på knappen Anpassa och markera alternativet Sök inte efter filer som du hittar under rubriken Sök filer. Se sedan till att avmarkera alternativen Sök i Favoriter och Tidigare samt Sök i kommunikation. Avsluta med att klicka OK.

13. Tillbaka med Kör
I Start-menyn i Vista saknas kommandot Kör. Visserligen kan du använda det nya Sökfältet på ett liknande sätt (se tips ovan) men det går lite segare på grund att sökningen sker i realtid. Lyckligtvis finns kommandot kvar men det är dolt som standard.

För att få tillbaka kommandot Kör till din Startmeny högerklickar du på Start-knappen och väljer alternativet Egenskaper. Klicka på knappen Anpassa i dialogrutan som öppnas. I listan med objekt markerar du alternativet Kommandot Kör och klickar på OK.

14. Kör från tangentbordet
Har du ett tangentbord med Windowstangent behöver du inte lägga till kommandot Kör i Start-menyn. Håll i stället ned Windows-tangenten och tryck på R.

15. Anpassa strömbrytaren
Till höger om Sökfältet hittar du knappen Strömbrytaren, vilken som standard inte är inställd på att stänga av datorn utan att sätta din dator i läget Vila. Om du hellre vill att datorn helt ska stängas av är detta enkelt ordnat.

Börja med att klicka på Start-knappen och skriv in energialternativ i sökfältet. I fönstret Energialternativ som öppnas klickar du på alternativet Ange hur strömbrytarna ska fungera. I listrutan till höger om texten När jag trycker på strömbrytaren väljer du alternativet Stäng av och klickar sedan på knappen Spara ändringar.


Så styr du Skrivbordsutseendet och utnyttjar hjälpfunktionen maximalt

16. Fram med ikonerna på Skrivbordet
Som standard visas endast ikonen Papperskorgen på Skrivbordet i Vista. Visst ska du försöka hålla rent på Skrivbordet men vissa ikoner som Dator och Nätverk gör livet enklare framför datorn.

För att lägga till systemikoner på Skrivbordet börjar du med att högerklicka på Skrivbordet och väljer alternativet Anpassa. I fönstret Anpassning som öppnas klickar du på alternativet Byt ikoner på skrivbordet som du hittar under rubriken Aktiviteter. Under rubriken Skrivbordsikoner markerar du sedan de ikoner du vill ska visas.

17. Ändra storlek på Skrivbordsikoner
Till skillnad mot tidigare version av Windows kan du i Vista enkelt byta storlek på ikonerna på Skrivbordet. Det är bara att högerklicka på Skrivbordet och välja Visa. Här kan du välja mellan alternativen Stora ikoner, Medelstora ikoner och Klassiska ikoner.

18. Zooma in och ut bland ikonerna
Precis som i Internet Explorer och vissa andra program kan du använda dig av musens hjulknapp för att zooma in och ut.

Genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och rulla på hjulknappen kan du så att säga zooma in och ut i Skrivbordet. Det som händer är att du ändrar storleken på ikonerna från väldigt, väldigt små till väldigt, väldigt stora.

19-21. Tre sätt att öppna Sidpanelen
Sidpanelen använder du för att lägga till så kallade gadgetar. Så här startar du Windows Sidpanelen.

Via meddelandefältet: Dubbelklicka på ikonen Windows Sidpanelen i meddelandefältet.

Via Start-menyn: Klicka på Start-knappen och välj Alla program, Tillbehör, Windows Sid panelen.

Starta automatiskt: För att få Sidpanelen att starta automatiskt när datorn startas högerklickar du på ikonen Windows Sidpanelen och väljer Egenskaper. I dialogrutan som öppnas marker du alternativet Starta Sidpanelen när Windows startas.

22. Lägg till gadgetar
Det enklaste sättet att lägga till nya gadgetar är att klicka på plustecknet längst upp i Sidpanelen. I fönstret som öppnas visas ett antal gadgetar som du kan lägga till i Sidpanelen. Det är bara att dra och släppa önskad gadget till Sidpanelen.

23. Inbyggt dvd-brännarprogram
Vista innehåller ett inbyggt dvd-brännarprogram som gör det möjligt att skapa säkerhetskopior av dokument och andra fi ler och som hjälper dig att skapa en video-dvd.

24. Starta program i verktygsfältet Snabbstart med Windows-tangenten
Du som använder verktygsfältet Snabbstart för att ha snabb tillgång till program du ofta använder, kommer garanterat att uppskatta att du kan använda Windows-tangenten för att starta programmen. Det är bara att hålla Windows-tangenten nedtryckt och trycka på siffertangent 1 för att starta det första programmet, siffertangent 2 för att starta det andra programmet och så vidare.

25-30. Aktivera fiffiga hjälpmedel från tangentbordet
Vista innehåller en hel del hjälpmedelsfunktioner. Med hjälp av funktionen Filtertangenter kan du exempelvis se till att Vista ignorerar korta och upprepade tangenttryckningar och funktionen Mustangenter gör det möjligt att använda det numeriska tangentbordet för att styra muspekaren. Om du vill inaktivera något av kortkommandona till höger gör du detta i fönstret Hjälpmedelscenter.

Filtertangenter: Håll högra Skift-tangenten nedtryckt i åtta sekunder
Mustangenter: Tryck Alt + vänster Skifttangent + Num Lock
Tröga tangenter: Tryck på Skift-tangenten fem gånger
Låstangenter: Håll Num Lock-tangenten nedtryckt i fem sekunder
Högkontrast: Tryck Alt + vänster Skifttangent + Print Screen
Hjälpmedelscenter: Windows-tangent + U


31-48. Bästa tipsen för Windows Kalender och Windows Kontakter


Dela med dig av din kalender
Du kan dela med dig av din kalender på två olika sätt. Du kan antingen välja att skicka din kalender som ett e-postmeddelande genom att välja Dela, Skicka som e-postmeddelande eller lägga upp den på en mapp på nätverket – eller på datorn om ni är fler som använder datorn. Det gör du genom att välja Dela, Publicera. I dialogrutan som öppnas skriver du in ett namn på kalendern i fältet Kalenderns namn och sökvägen till mappen i fältet Publicera till följande plats.

Avsluta med att klicka på Publicera och sedan på knappen Meddela så att du kan skicka ut ett e-postmeddelande till dem som ska få möjlighet att prenumerera på din kalender.

Arbeta i olika kalendervyer
I Windows Kalender kan du välja att arbeta i olika vyer. Som standard arbetar du i vyn Dag men du kan enkelt välja att visa hela veckan eller hela månaden. Visa dag Ctrl + Skift + 1 Visa arbetsvecka Ctrl + Skift + 2 Visa vecka Ctrl + Skift + 3 Visa månad Ctrl + Skift + 4

Välj rätt format vid utskrift

När du skriver ut din kalender kan du välja mellan olika format som Dag, Arbetsvecka och Månad. Under rubriken Skriv ut kan du även ange start- och slutdatum. Fler alternativ för formatet kommer du åt genom att klicka på knappen Utskriftsformat.

Snabba upp arbetet i Windows Kalender
Ny avtalad tid: Ctrl + N
Ny uppgift: Ctrl + T Skriv ut Ctrl + P
Gå till datum: Ctrl + G
Visa/dölj Navigeringsfönster: Ctrl + I
Visa/dölj Informationsfönster: Ctrl + D
Kopiera markering: Ctrl + C
Klipp ut markering: Ctrl + X
Klistra in markering: Ctrl + V n

Snabbt till dagens datum
För att snabbt komma till dagens datum är det bara att klicka på knappen Idag i verktygsfältet.

Håll koll på dina kontakter
Programmet Windows Kontakter gör det enkelt att hålla koll på dina kontakter. Du importerar din befi ntliga kontaktlista från Adressboken genom att klicka på knappen Importera och markera for - matet Windows Adressbok-fil (Outlook Expresskontakter). Har du ditt adressregister i Excel kan du välja att spara Excel-filen som en csv-fil som du sedan kan importera till Windows Kontakter.

Fotografier på dina kontakter
Som standard används tråkiga bilder för att illustrera dina kontakter. Du kan göra det lite roligare genom att lägga in foton på personerna. Det är bara att dubbelklicka på kontakten och klicka på fliken Namn och e-post i dialogrutan som öppnas. Klicka på den lilla nedåtpilen under bilden och välj alternativet Byt bild. Bläddra sedan fram till önskad bildfil och klicka på knappen Använd.


49-51. Kontrollera Sidpanelen
Du kontrollerar Windows Sidpanelen från tangentbordet så här:

Windows-tangent + mellanslag: Aktivera alla gadgetar och Sidpanelen
Windows-tangent + G: Växla mellan gadgetar
Tabb-tangent: Växla mellan kontroller i Sidpanelen.

52. Annorlunda startskärm
Om du har tröttnat på den svarta skärmen som visas när du startar din dator kan du få fram en annan bild. Klicka på Start-knappen och skriv in msconfig. Tryck på Retur och klicka på fliken Systemstart i dialogrutan som öppnas. Under rubriken Startalternativ markerar du alternativet Start utan grafiskt gränssnitt och startar om datorn.

53. Kör igång gamla program
Du som använder ett äldre program som av någon anledning inte fungerar i Vista bör, defi nitivt testa att köra programmet i kompatibilitetsläget. Det gör du genom att högerklicka på programmets exe-fil och välja alternativet Egenskaper. I dialogrutan som öppnas klickar du på fliken Kompatibilitet. Under rubriken Kompatibilitetsläge markerar du Kör detta program i kompatibilitetsläge för och markerar önskad version av Windows i listrutan.

54. Ställ in transparensen
En av nyheterna i Vista är att olika fönster kan visas genomskinliga. Vi tycker att det är en rätt häftig effekt men den går att stänga av om du vill. Högerklicka på Skrivbordet och välj Anpassa. I fönstret som öppnas klickar du på alternativet Fönsterfärg och utseende. Under rubriken Fönsterfärg och utseende avmarkerar du sedan alternativet Aktivera genomskinlighet.

55. Håll koll på tiden i olika länder
I Vista kan du välja att visa aktuellt klockslag för upp till tre olika tidszoner inklusive den lokala tiden.

För att lägga till en tidszon högerklickar du på klockan längst ned till höger i Aktivitetsfältet och väljer alternativet Justera datum/tid. I dialogrutan som öppnas klickar du på fl iken Ytterligare klockor. Markera alternativet Visa den här klockan och markera önskat alternativ i listrutan Välj tidszon. I fältet Ange visningsnamn skriver du in önskat namn på klockan, exempelvis namnet på den stad eller det land som du vill hålla koll på tiden i. Fortsättningsvis kommer den nya tidszonen att visas när du låter muspekaren vila över klockan.

56. Ta bort klockan
Om du använder dig av en eller fl era klockor i Sidpanelen i Vista fi nns det ingen större anledning att låta den ”vanliga” klockan i Aktivitetsfältet vara synlig. För att ta bort klockan högerklickar du på den och väljer alternativet Egenskaper. I dialogrutan som öppnas ser du till att fliken Meddelandefältet är markerat. Under rubriken Systemikoner avmarkerar du sedan alternativet Klockan.

57-58. Hej då, Välkomstcenter!
Du som nyligen har installerat Windows Vista möts av fönstret Välkomstcenter varje gång du startar datorn. Visst finns det en del nyttig information att hämta, men efter ett par gånger räcker det.

Avmarkera alternativ:
Det enklaste sättet att stänga av Välkomstcenter är att avmarkera alternativet Kör vid start som du hittar längst ned till höger i fönstret Välkomstcenter.
Ändra i Registret: För att lära känna Registret i Windows Vista kan du även använda dig av Registereditorn. Starta Registereditorn och dubbelklicka på mappen HKEY_CURRENT_USER. Bläddra fram till nyckeln Software, Microsoft, Windows, Current- Version, Run. Högerklicka på värdet Windows- WelcomeCenter och välj alternativet Ta bort.

59. Växla mellan program och mappar
Du kan som vanligt använda kortkommandot Alt + Tabb för att växla mellan öppna program och mappar. Men en nyhet är att du kan använda dig av muspekaren för att aktivera det program eller den mapp som önskas. Dessutom kan du genom att trycka Ctrl + Alt + Tabb få fönstret med mappbilderna att stanna kvar på skärmen vilket gör det enklare att växla till önskat program eller mapp.

60. Växla mellan mappar i 3d
Föredrar du att växla mellan program och mappar i 3d är det bara att trycka Windows-tangent + Tabb-tangent. Då visas snedställda bilder av samtliga mappar och program som är öppna. Du kan trycka Ctrl + Windows-tangent + Tabb-tangent så kommer 3d-vyn att stanna kvar och du kan använda dig av muspekaren för att växla mapp.

61-72. Jobba snabbare i Vista-hjälpen
Hjälpfunktionen i Vista har fått sig en ansiktslyftning. Här är tolv kortkommandon för att navigera rätt i hjälpfilen.

F1: Visa Windows Hjälp ochsupport
Alt + C: Visa sidan Innehåll
Alt + A: Visa sidan Få kundsupport
Alt + Home: Visa startsidan (Sök efter svar)
Alt + N: Visa menyn för online/offline-hjälp
Ctrl + F: Sök i den aktuella sidan
F3: Hoppa till sökfältet
Alt + vänsterpil: Visa föregående sida
Alt + högerpil: Visa nästa sida
Home: Hoppa till början av sidan
End: Hoppa till slutat av sidan
F10: Visa snabbmenyn

73. Anpassa teckensnitt för olika objekt
Högerklicka på Skrivbordet och välj Anpassa. I fönstret som öppnas klickar du på Fönsterfärg och utseende. Klicka på knappen Avancerat och gör önskade inställningar för teckensnitt på objekt som Aktiv namnlist, Fönster med mera.

74-84. Utnyttja Windows-tangenten!
Om du har en Windows-tangent på ditt tangentbord bör du definitivt ta och lära dig de här kortkommandona!

Windows-tangent: Öppna Startmenyn
Windows-tangent + Pause: Visa fönstret System med information om datorn
Windows-tangent + D: Gå till Skrivbordet
Windows-tangent + M: Minimera alla fönster
Skift + Windowstangent + M: Återställ minimering av alla fönster
Windows-tangent + E: Öppna Dator
Windows-tangent + F: Öppna sökfönstret
Ctrl + Windowstangent + F: Sök efter datorer på nätverket
Windows-tangent + L: Lås datorn eller växla användare
Windows-tangent + R: Öppna dialogrutan
Kör Windows-tangent + U: Öppna fönstret Hjälpmedel

Ännu fler Vista-tips - här fortsätter artikeln
333 tips till Windows Vista, del 2/3
333 tips till Windows Vista, del 3/3
Alla tips och skolor om Windows
Alla artiklar om Windows Vista