I en amerikansk undersökning tillfrågades 2 000 människor om deras syn på nyheter, journalistik och internet. Resultaten visar en tydlig trend – internet blir ett allt vanligare medium för att ta till sig nyheter.

Ungefär hälften av de tillfrågade såg internet som de deras största källa för nyheter, en ökning med hela 40 procent på ett år. Mindre än en tredjedel använder teven, elva procent radio och bara tio procent vänder sig till en traditionell dagstidning för nyheter.

Bland åldrarna 18 till 29 år var siffrorna ännu mer till internets fördel. Nästan 70 procent svarade att dagstidningar känns allt mer förlegat. Enligt Howard Finberg, vid Poynter Institute i Florida, är verkligheten dock inte lika enkel:

– Det många inte förstår är att nyhetstjänster på nätet ofta tar sina nyheter från de mer traditionella källorna som dagstidningar och teve. Bara för att nyheter ligger på internet innebär det inte nödvändigtvis att det inte ligger mer traditionell journalistik bakom dem, berättar Howard för Reuters.

Hur föredrar du att få dina nyheter?
Det är inte längre tillåtet att rösta.