Strålningen från mobiltelefoner orsakar cancer
Falskt. Det finns inga vetenskapliga belägg för att strålningen från mobiltelefoner eller telefonmaster är skadlig.
Ett litet antal vetenskapliga undersökningar runt om i världen, bland annat en från Örebro, har kommit fram till att mobilanvändande kan öka risken för vissa sjukdomar. Men när andra vetenskapsmän försökt upprepa ­resultatet från studierna har de inte lyckats. Samtidigt har ett stort antal undersökningar genomförts där man inte har kunnat se några förhöjda sjukdomsrisker på grund av strålning. Därför är de flesta experter på området överens om att strålningen inte är farlig.

Däremot saknas det – av naturliga skäl – forskning om vad som händer om du använder mobilen flitigt under flera decennier.

Det är inte säkrare att använda ett trådlöst headset till telefonen, eftersom det också innehåller en radiosändare
Falskt. Radiosändaren i ett trådlöst bluetooth-headset är ungefär 100 gånger svagare än den i en mobiltelefon. Så är ju räckvidden också bara några meter, jämfört med en mobil­telefon som har extremt lång räckvidd.
De allra flesta trådlösa headset strålar så svagt att det är helt omöjligt att komma upp i de gränsvärden som satts upp för vad som kan vara skadligt för kroppen, trots att du har det så nära huvudet.

En vanlig trådlös telefon strålar mer än en mobiltelefon
Falskt. Sändaren i en mobiltelefon har en effekt på ungefär 100 milliwatt, medan en trådlös dect-telefon ligger på 10 milli­watt, alltså bara en tiondel. Men apparaterna skiljer sig åt på så sätt att mobilen kan anpassa sin sändningsstyrka efter mottagnings­förhållandena, och alltså strålar mindre ju bättre täckning det är i mobil­nätet. En dect-telefon sänder med samma styrka under hela tiden samtalet är uppkopplat.

Varken mobiler eller trådlösa telefoner strålar nämnvärt när de är i stand by-läge, det enda som skickas är korta synkroniserings­signaler till basstationerna då
och då.

En 3g-telefon strålar mer än en mobiltelefon
Falskt. En 3g-telefon kan skicka data med betydligt högre hastigheter än en gsm-telefon, men det betyder inte att den strålar mer. Tvärtom sänder moderna telefoner ofta med svagare effekt än äldre modeller. Och 3g-telefoner är mycket bättre på att anpassa styrkan efter hur bra mottagning det är, och strålar alltså inte onödigt mycket.

– Ny teknik är ofta mer effektiv än gammal, och kan föra över mer data utan att den behöver stråla mer, säger Jimmy Trulsson, strålskyddsinspektör på Statens strålskydds­institut.

Ju fler trådlösa prylar jag har i hemmet, desto farligare blir det
Falskt. Trådlösa konsumentprodukter strålar med så låg effekt att det är helt ofarligt, även om du har massvis med prylar. Dessutom strålar de bara när de används – routern när den skickar eller tar emot data, mobilen när du pratar i den, tangentbordet när du skriver och så vidare. När de är påslagna men inte används är strålningen i princip noll.

En ny, snabb router strålar mer än en gammal långsam
Falskt. Det finns inget samband mellan över-föringshastighet och strålningsmängd, och nya n-routrar strålar inte mer än b- och g-routrar.

Däremot strålar en specifik router mer ju ”hårdare” den arbetar.
– En router strålar i stort sett bara när den för över data, och den strålar mer ju mer trafik det är i nätet. Om du bara surfar på nätet använder den väldigt låg effekt, säger Jimmy Trulsson, strålningsinspektör på Statens strålskyddsinstitut.

Men en n-router som arbetar för fullt strålar alltså inte mer än en äldre router som arbetar för fullt.

Grannarnas trådlösa nätverk är farligt för mig
Falskt. Strålningen som når dig minskar drastiskt med avståndet från källan. Grannarnas router står långt bort och bakom flera väggar, så den strålning som når dig är helt ofarlig.

Det är farligt att ha mobilen på nattduks­bordet bredvid sängen när man sover

Falskt. En mobiltelefon som är påslagen men inte används strålar i princip ingenting. Det enda som skickas är
korta synkroniserings­signaler som skickas med några timmars mellanrum, så att nätet ska veta att mobilen finns där och är påslagen.

Mobilen strålar mindre om jag täcker över den med handen när jag pratar
Falskt. Mobiltelefoner anpassar automatiskt sändningsstyrkan efter hur bra mottagning det är i nätet. Sämre mottagning är lika med starkare strålning. Om du täcker över tele­fonen får det alltså bara motsatt effekt – mobiltelefonen ökar styrkan i radiosändaren och strålningen ökar.

Även sladdbundna prylar strålar
Sant. Allt som drivs av elektricitet omges av ett magnetfält när det är påslaget. Men för vanliga prylar du har i hemmet är den strålningen så svag att du inte märker av den alls, om du inte är överkänslig. Och strålningen är långt mycket lägre än den från apparater med inbyggda radiosändare.

Förra sidan:
PC för Alla granskar: 10 myter om strålning

Fakta

Den allra viktigaste faktorn som avgör hur mycket en pryl strålar är avståndet. Strålningen avtar nämligen väldigt fort, när avståndet ökar. Det är därför forskarna är mest intresserade av vilka eventuella hälsorisker det finns med mobiltelefoner, trots att en router kan stråla lika mycket.

Håller du mobilen direkt mot örat när du pratar går ungefär hälften av strålningen in i huvudet. Men håller du
den bara några decimeter från kroppen är det bara tio procent av strålningen som träffar dig.

Därför är ditt trådlösa nätverk också helt ofarligt. För inte sitter du och trycker routern mot pannan när du surfar?