Det finns två sätt att stänga av funktionen Automatisk uppspelning. Du kan högerklicka på enhetsbokstaven för usb-hårddisken i Den här datorn och klicka på Egenskaper. I dialog­rutan som öppnas klickar du på fliken Spela upp automatiskt och markerar alternativet Gör ingenting under rubriken Åtgärder. Det här sättet fungerar i alla versioner av Windows XP.

Här väljer vi att använda verktyget Grupprincip som bara finns i Windows XP Professional. Då går det att göra en inställning som aktiverar funktionen Automatisk uppspelning. På så sätt kan du mata in hårddiskar, minneskort och cd/dvd-skivor utan att något program startas automatiskt eller att du behöver välja vilken åtgärd som ska utföras.


1. Automatisk uppspelning. Varje gång du kopplar in din externa usb-hårddisk i usb-porten kommer funktionen Automatisk uppspelning att starta och du måste välja vilken åtgärd som ska utföras.


2. Starta Grupprincip. För att stänga av funktionen Automatisk uppspelning använder vi oss av verktyget Grupprincip. Klicka på Start-knappen och välj Kör. Skriv in gpedit.msc och klicka på OK.


3. Bläddra fram. Under Datorkonfiguration dubbelklickar du på mappen Administrativa mallar och markerar mappen System. Bläddra ned till alternativet Inaktivera automatisk upp­spelning och markera det.


4. Inaktivera. Högerklicka på alternativet och välj Egenskaper. I dialogrutan som öppnas markerar du Aktiverad. I listrutan Inaktivera automatisk uppspelning på väljer du alternativet Alla enheter och klickar OK.

Läs mer
Alla PC för Allas skolor och tips.

Fakta

Svårighetsgrad: Avancerad.
Program: Windows XP Professional.
Tid: 5 minuter.

Det här lär du dig: Hur du stänger av funktionen Automatisk uppspelning.

Tips: För att undvika funktionen Automatisk uppspelning kan du även välja att hålla Skift-tangenten nedtryckt när du kopplar in din usb-hårddisk.