Med musikindustrin i ryggen går välgörenhetsorganisationen Childnet nu ut med en världsomspännande kampanj för att varna barn om eventuella risker med olaglig musiknedladdning. Ett häfte kommer att delas ut i skolor i 21 olika länder, rapporterar BBC News.

Enligt Childnet, som verkar för barnens säkerhet på nätet, vill man belysa risken att bryta mot upphovsrättslagen med påföljande konsekvenser, men även den ökade exponering för virushot, samt vikten av personlig integritet och säkerhet.

Musikindustrin har under senaste åren stämt flera människor utan att lyckas avskräcka unga från att fildela. På sistone har man även försökt förmå internetoperatörer att stänga av användare som fildelar illegalt. Childnets kampanj är ytterligare ett sätt att förmedla samma budskap, men på ett mer pedagogiskt sätt.

Tidigare undersökningar visar att en tredjedel av Europas unga laddar hem musik via peer-to-peer-nätverk. Det är tre gånger fler än antalet som använder officiella lagliga musiktjänster på internet.