Mobiltelefonanvändningen under graviditeten kan sluta illa. Det finns nämligen ett starkt samband mellan mobilprat och beteendestörningar hos nyfödda.
Det visar en studie från UCLA i Kalifornien och Aarhus-universitetet i Danmark där drygt 13 000 danska mammor som födde i slutet av 1990-talet har deltagit. Resultaten lär ha förvåna forskarna, skriver The Independent.

Mobiltelefonerande mammor som använde telefon två till tre gånger dagligen löpte 54 procent större risk att få barn som utvecklar beteendestörningar innan skolålder. Risken ökade även avsevärt, till 80 procent, om barnet själv började använda mobiltelefon innan sju års ålder.

Strålning jämställs med tobak
Beteendeskillnaderna kunde inte förklaras med andra socioekonomiska faktorer så som till exempel tobaksrökning och psykisk ohälsa i familjen. Man fann inte heller några strikt biologiska fynd som skulle kunna förklara resultaten.

Sedan tidigare har det ryska kontrollorganet för strålning flaggat för samma sak och jämställt mobilstrålningens fosterpåverkan med alkoholens och tobakens. Även en kanadensisk studie på råttor uppges ha gett liknande resultat och där har man även kunnat se strukturella förändringar på hjärnnivå hos försöksdjuren.

I Sverige finns ännu inga regler eller rekommendationer om mobilanvändning för gravida. Strålskyddsinstitutet (SSI) råder enbart att man bör undvika onödig exponering.

Fler studier behövs
– Vi och vårt vetenskapliga råd följer forskningen. Om den här studien visar på ett klart samband tar vi en funderare kring omprövningen av våra rekommendationer, säger Mattias Sköld, pressansvarig på SSI till metro.se.

Han menar dock att man behöver fler studier som kan upprepa fyndet för att SSI ska ge mer konkreta rekommendationer över mobilanvändningen för gravida.

Studien kommer att publiceras i den medicinska tidskriften Epidemology i juli. Den lär tillskrivas extra tyngd då en av artikelförfattarna, Leeka Kheifets, tidigare har varit kritisk till mobiltelefonins påstådda hälsoinverkan.

Läs mer
Alla artiklar om mobil teknik