Om lagförslaget om FRA antas imorgon, betyder det att Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att avlyssna en stor del av internet- och telefontrafiken i Sverige.
– Vi måste säga ifrån nu, om lagen klubbas igenom är det för sent. Jag ser ingen orsak till att lagen behövs. Massavlyssning fyller ingen funktion utan det måste legitimeras och finnas ett motiv till avlyssningen, säger Jon Karlung, vd för Banhof.

Banhof har länge varit motståndare till lagförslaget. I maj 2006 startade Banhof integritetsmärkt bredband som bär märket Integrity. Enligt Jon Karlung är det ett sätt att visa var företaget står och han hoppas att fler operatörer ska ansluta sig.

– Som mindre operatör kan man sticka ut hakan mer. Det här är en politisk fråga som har landat i vårt knä. Vi vill egentligen inte hålla på med politik, men vi vill heller inte släppa in FRA för att avlyssna vår kabeltrafik, säger Jon Karlung.

Försiktig kritik från Telia Sonera
I ett skriftligt yttrande angående FRA-lagen, efterlyser Telia Sonera en samordning av olika lagförslag som berör säkerhet, brottsbekämpning och integritet. Man anser också att regelverken kring avlyssning och övervakning i andra europeiska länder är ”komplexa och svåröverskådliga”. Och på den punkten menar Telia Sonera att lagförslaget måste utvecklas.

– Vi har varit tydliga i vårt remissvar som vi lämnade redan i oktober 2005. Det är en politiskt laddad fråga och vi vill inte lägga oss i diskussionen utan för fram synpunkterna i remissvaret, säger Jan Sjöberg, presschef på Telia Sonera.

I remissvaret resonerar Telia Sonera att kränkningen av den personliga integriteten kan ses som en affärsmässig konkurrensnackdel. Detta eftersom kunder i Sverige, men även i andra länder ser stora problem med att svensk underrättelseverksamhet kommer att kunna ta del av deras internet- och telefontrafik. När det gäller kostnadsfrågan hävdar man att det är fel att lägga kostnaden för ett samhälleligt behov på marknadens aktörer.

"Trafikmängden underskattas"
– Lagförslaget är en fråga som rör både enskilda internetoperatörer och branschen som helhet. I frågor som denna försöker vi som branschorganisation påverka genom kontakter med myndigheter och departement. Till exempel genom att svara på remissutskick och deltagande i den allmänna debatten, säger Pär Nygårds, näringspolitisk expert på branschorganisationen IT&Telekomföretagen.

I branschorganisationens remissvar efterfrågas tydligare motiv för att signalspaning ska omfatta en mycket stor andel telefonsamtal och internetförbindelser. Vidare menar man att utredningen bakom förslaget har underskattat den mängd trafik som passerar Sveriges gränser.

IT&Telekomföretagen motsätter sig också att stora delar av övervakningskostnaderna skall bekostas av branschen, och anser att eventuell verksamhet ska finansieras via statsbudgeten.

Ska FRA ha rätt att avlyssna internettrafik?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Lagförslaget går ut på att Försvarets radioanstalt får utökade befogenheter för sin signalspaning. I dag har FRA bara rätt att avlyssna trafik som radio- och satellitkommunikation. Men med den nya lagen skulle FRA även få tillstånd att avlyssna trådbunden trafik, som telefonsamtal och internetförbindelser.