Med 143 röster mot 138 röstade riksdagen ja till Försvarsutskottets omarbetade lagförslag om att ge FRA utökade möjligheter till avlyssning.

– Ett monster är fortfarande ett monster även om det är sminkat, säger Pär Ström, integritetsombudsman för tankesmedjan Den Nya Välfärden och ledamot i Regeringens it-råd

Den nya lagen omfattar avlyssning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om det är i form av telefonsamtal eller e-postmeddelanden. Lagen innehåller enligt Riksdagen flera regler till skydd för den enskildes integritet.

– Vi går mot ett paradigm skifte, där vi avskaffar brevhemlighetslagen. Det här kommer att leda till självcensur och att människor inte vågar skriva om känsliga ämnen. Dessutom försvåras det kritiska journalistiska arbetet och Sverige sätter ett dåligt föredöme, säger Pär Ström.

”Symbolisk kontroll”
En av de ändringar som Riksdagen efterfrågar i det omarbetade lagförslaget är att Datainspektionen ska få i uppdrag att fram till 2011 följa FRAs verksamhet ur ett intigritetsskyddsperspektiv.

– Datainspektionen har inte den kapacitet som krävs för att bedriva en så omfattande tillsyn. Det kommer att vara omöjligt och blir endast en symbolisk kontroll. Samtidigt kvarstår det faktum att det fortfarande är en integritetskränkning, säger Pär Ström.

Övervakarnas övervakare
Datainspektionen är en tillsynsmyndighet med cirka 40 anställda. Deras uppdrag är att förebygga integritetsintrång och övervaka myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner, så dessa följer personuppgiftslagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen.

– Vi har ännu inte sett hur vårt eventuella uppdrag är formulerat, så det är svårt att veta vilka resurser som krävs. Men vi utgår ifrån att vi kommer att behöva resursförstärkning, säger Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen.

– Det kommer inte att gå att göra en heltäckande tillsyn där vi tittar på alla enskilda fall, utan vi kommer att välja ut områden som vi ser närmare på. Det kan liknas vid en systemrevision då man främst tittar på arbetssätten, fortsätter Göran Gräslund.

Här kan du läsa mer om FRA