Camilla Lindberg (fp), är en av FRA-lagens argaste kritiker och den enda riksdagsledamot från alliansen som röstade nej till lagen. Nu har du beslutat dig för att rösta ja. Vad har hänt?

– Vi har fått igenom alla våra krav. Det är fantastiskt hur lyhörd statsministern har varit. Förändringarna är så omfattande att det i princip är en helt ny lag.

Vilka är de stora förändringarna?
Det viktiga är att FRA inte får tillgång till all datatrafik. Det går inte någon kabel till FRA och det gör att man inte längre kan prata om massavlyssning. En specialdomstol ska pröva all signalspaning – till och med regeringen måste ansöka om tillstånd.
Dessutom blir det klart vem som blir FRA:s uppdragsgivare. Tidigare kunde det vara säpo, polisen och migrationsverket. Nu är det klart att det bara är försvarsmakten och regeringen.

Känner du dig lugn nu?
Jag känner mig väldigt lugn. De problem som fanns när jag röstade nej i somras är borta.
Det vi har gjort nu är i och för sig en politisk överenskommelse, så jag vet inte hur de slutliga skrivningarna blir. Men det är först när jag ser dem som jag trycker ja på voteringsknappen.

Varför tror du att regeringen har ändrat sig?
Jag tror att det var tack vare att vi var så många kritiker. Det här beslutet visar att riksdagen står över regeringen, och det är viktigt för demokratin.
Sedan tror jag att all uppmärksamhet från bloggvärlden har varit jätteviktig. Utan den hade frågan dött ut, men bloggarna har hållit den vid liv.

Vad händer nu? Får vi politisk enighet?
Jag hoppas det. Det finns inget i sak man kan klaga på. De enda invändningar jag har hört är att man inte har tillsatt en parlamentarisk utredning, men jag tror inte att den skulle ha kommit lika långt som vi har gjort. Blir det ett politiskt motstånd handlar det inte om sakfrågan utan om politisk prestige.
Det som händer rent praktiskt är att det kommer en tilläggssproposition (ett förslag från regeringen), och den tas i riksdagen efter nyår och går sedan ut på remiss. Sedan tas den slutgiltiga lagen i maj.

Du kommer alltså rösta ja. Är du rädd för en svekdebatt?
Nej, jag har varit väldigt tydlig om vad jag vill, och jag känner att mina krav tillgodosätts. Det finns ingen orsak till att prata om svek.
Visst tror jag att det finns människor i debatten som helt vill skrota FRA-lagen, men det tror jag vore den sämsta lösningen. Det skulle innebära att FRA får härja fritt utan några rättsliga regler.

Fakta

  • FRA-lagen ger Försvarets radioanstalt rätt att signalspana i kabel, alltså på internet och telefontrafiken. Tidigare har det bara varit tillåtet i radio. Signalspaningen får bara ske mot yttre hot, alltså inte för ”vanlig” brottslighet.
  • Den ursprungliga FRA-lagen antogs 18 juni, efter en hård debatt. Camilla Lindberg från folkpartiet var den enda riksdagsledamot från alliansen som röstade nej.
  • Den nya överenskommelse som förespråkare och motståndare inom alliansen har antagit innebär att FRA måste ansöka om tillstånd hos en domstol för att få spana. Även spaning för regeringens behov kräver tillstånd.
  • FRA får inte tillgång till all information utan bara de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.
  • FRA får inte signalspana mot trafik som har både avsändare och mottagare i Sverige.
  • FRA får bara spana på uppdrag av regeringen och försvarsmakten.
  • Den som misstänker att han eller hon blivit övervakad kan begära att en kontrollmyndighet ska undersöka om detta har skett i enlighet med lagen.
  • FRA får inte spara material från spaningen i mer än ett år.
  • Läs hela överenskommelsen här.