Datorer och internet innebär stora möjligheter för dina barn. Men hur kan du som pappa eller mamma se till att datorn används på ett bra sätt?

Det bästa sättet är förstås att förklara vilka regler som gäller och sedan sitta tillsammans med dina barn när de använder datorn. Men det fungerar bara i mån av tid och upp till en viss ålder. Därför kan du använda dig av funktionen Föräldrakontroll som finns inbyggd i Windows Vista.

Med hjälp av den här funktionen kan du begränsa tillgången till datorn och till internet på olika sätt utan att du behöver
vara närvarande. Funktionen Föräldra­kontroll gör det bland annat möjligt att sätta upp scheman då datorn kan användas. Om dottern eller sonen försöker logga in på en icke tillåten tid kommer hon eller han att mötas av ett meddelande som informerar om att det finns tidsrestriktioner som hindrar inloggning. Om barnet redan är inloggat kommer Föräldra­kontroll att se till att han eller hon automatiskt loggas ut.

Innan du kan använda dig av Föräldrakontroll måste du
se till att det användarkonto som ditt barn använder sig av är av typen Standard. Om du inte redan har gjort det bör du också se till att administratörskontot är lösenordsskyddat så att inte sonen eller dottern kan ändra inställningarna i Föräldrakontroll.

Välj eller skapa konto

För att starta Föräldrakontroll börjar du med att logga in på datorns administratörskonto. Klicka sedan på Start-knappen och skriv in Föräldrakontroll i sökfältet. Tryck sedan på Retur-tangenten och klicka på knappen Fortsätt i dialogrutan Kontroll av användarkonto. I fönstret som öppnas väljer du vilken användare som du vill ange begränsningar för. Om det inte finns något specifikt användarkonto för ditt barn klickar du på länken Skapa ett nytt användarkonto.

Ange tidsbegränsningar

Vi börjar med att ställa in vilka tider som datorn kan användas. Klicka på länken Tidsbegränsningar som du hittar under rubriken Windows-inställningar. Du kan ställa in olika inloggningstimmar för varje veckodag. Som standard finns det inga tids­begränsningar inlagda vilket illustreras av att samtliga dagar och timmar är markerade med en vit färg. Genom att klicka i rut­nätet med muspekaren kommer aktuella klockslag att blockeras.

Eller gör du tvärtom: Du ­blåmarkera samtliga klockslag genom att klicka i översta vänstra hörnet och sedan dra muspekaren till det nedersta högra hörnet. Sedan kan du klicka på de klockslag som datorn får användas. När du är nöjd med dina inställningar klickar du på knappen OK.

De här tids­begränsningarna som du har ställt in kommer nu att gälla. Om sonen eller dottern är inloggad på datorn kommer han eller hon automatiskt att loggas ut när tiden överskrids. Någon minut innan den automatiska utloggningen sker kommer ett varningsmeddelande att visas på skärmen. Om ditt barn försöker logga in på datorn på en tid som inte är tillåten kommer han eller hon att mötas av ett meddelande som säger att det finns tidsrestriktioner som hindrar inloggning och man får försöka igen senare. Eftersom det kan leda till en del frustration att loggas ut auto­matiskt på det här sättet bör du först se till att ni har gått igenom vilka regler som gäller för när datorn får användas.

Filtrera internet

Föräldrakontroll innehåller också ett antal smarta funktioner som du kan använda för att filtrera bort olämpligt innehåll eller helt blockera vissa typer av webbplatser. Börja med att klicka på länken Webbfilter i Windows Vista som du hittar under rubriken Windows-inställningar.

Du kan ställa in Föräldra­kontroll så att visst innehåll på webbsidor automatiskt blockeras. Olika webbsidor klassificeras på olika sätt, exempelvis om de innehåller information om bombtillverkning, pornografi eller gör reklam för droger och alkohol. Beroende på vilken begränsningsnivå som du väljer kommer filtret att blockera innehåll som anses olämpligt.

Under rubriken Blockera webbinnehåll automatiskt kan du välja mellan alternativen Hög, Mellan, Ingen och Anpassad. Klicka på de olika alternativen så visas mer information om dem. Alternativet Hög ser till att samtliga webbplatser som inte är godkända för barn blockeras. Det innebär att det går att komma åt sajter som Junibacken.se och Kolmarden.se. Däremot går det inte att komma åt barnsajterna på SVT.se, exempelvis för att spela Fem myror.

Administratörer kan låsa upp
När en webbsida helt eller delvis har blockerats visas länken Be en administratör om tillåtelse. Klicka på den så öppnas dialogrutan Kontroll av användarkonto och ett administratörslösenord måste anges för att sidan ska kunna visas. Det är ett enkelt sätt att bygga upp en samling av webbplatser som du tycker är lämpliga för dina barn. Det går även att direkt ange vilka webbplatser som är tillåtna respektive blockerade genom att klicka på länken Redigera listan över tillåtna och blockerade platser som du hittar under rubriken Tillåt och blockera specifika webbplatser.
Du kan även se till att det inte går att ladda ned filer från webben, genom att markera alternativet Blockera filhämtningar.

Förutom att ange tidsbegränsningar och filtrera webben kan du även se till att endast vissa specifika program får köras på datorn och aktivera en loggningsfunktion som samlar information om hur dina barn använder datorn och internet. Mer om det kan du läsa i faktarutorna bredvid.

STEG FÖR STEG: ANGE TIDSBEGRÄNSNINGAR


1. STARTA. Klicka på Start-knappen och skriv in Föräldrakontroll i sökfältet. Tryck Retur och klicka på Fortsätt i dialogrutan Kontroll av användarkonto.


2. VÄLJ ANVÄNDARE. Klicka nu på den användare som du vill införa begränsningar för. Klicka på länken Tidsbegränsningar under Windows-inställningar.


3. BLOCKERA. Klicka i rutnätet för att blockera aktuella klockslag. Vita rutor innebär att datorn får användas och blåa rutor att det inte går att logga in på datorn.


STEG FÖR STEG: SÅ BEGRÄNSAR DU BARNENS TILLGÅNG TILL INTERNET


1. ÖPPNA FÖRÄLDRAKONTROLL. Börja med att öppna programmet ­Föräldrakontroll och klicka sedan på länken Webbfilter i Windows Vista som du hittar under rubriken Windows-inställningar.


2. BLOCKERA. Vill du se till att endast vissa specifika webbplatser får besökas markerar du alternativet Tillåt bara webbplatser som finns i listan med tillåtna objekt. Alla andra sajter kommer att blockeras.


3. BLOCKERA INNEHÅLL AUTOMATISKT. Du kan även ställa in så att ­programmet automatiskt ser till att blockera visst webbinnehåll. Välj önskad skyddsnivå under rubriken Välj en webbegränsningsnivå.


4. STOPP. Om barnen försöker gå till en otillåten webbsida visas ett meddelande om att sidan har blockerats. Som administratör kan du ”låsa upp” en webbsida – klicka på Be en administratör om tillåtelse.

Läs mer

Fakta

Svårighetsgrad: Medel
Tid: 30 min
Det här behöver du:
Windows Vista.
Internetuppkoppling.

Det här lär du dig:
Att ange tidsbegränsningar för när datorn kan användas.
Hur du blockerar olämpligt innehåll på webben.
Att förhindra att nedladdning av filer kan ske.
Hur du skapar en lista med program som får köras på datorn.
Få fram detaljerad information om hur datorn och internet används.

Om du vill ha kontroll på vilka program som ska köras på datorn kan du använda dig av funktionen Tillåt eller blockera specifika program. Där anger du sökvägar till de program och spel som dina barn får använda.

För att aktivera den här funktionen klickar du på länken Tillåt eller blockera specifika program som du hittar under rubriken Windows-inställningar. Markera alternativet ”… får bara använda de program som jag tillåter”. I listan under Markera vilka program som får användas är det sedan bara att kryssa för de program som du tillåter. Om du inte hittar ett visst program i listan klickar du på knappen Bläddra och bläddrar dig fram till önskad programfil. Var uppmärksam på att ett program kan kräva att du godkänner flera filer för att det ska fungera som det är tänkt. Om barnen försöker starta ett icke tillåtet program visas ett meddelande som informerar om att programmet har blockerats.

Har du inte hunnit uppgradera till Windows Vista ännu kan du gratis ladda ned programmet Familjesäkerhet från Microsoft.

Familjesäkerhet påminner en hel del om Föräldrakontroll och du kan bland annat begränsa internetanvändningen på olika sätt, exempelvis genom att begränsa sökmöjligheter, blockera eller tillåta vissa webb­platser och övervaka vilka webbsidor som dina barn besöker. En liten finess i Familjesäkerhet är att du kan komma åt alla inställningar från vilken dator som helst. Du kan ladda ned programmet och få mer ­information på länken get.live.com/familysafety.