1. Från uppkomling till marknadskung

I en gammal Wordanvändares ögon kan det verka som om Microsoft Word alltid har legat i topp i ordbehandlingsvärlden. Idag är Words dominans så stor att det ur allmänhetens synpunkt nästan inte finns några andra ordbehandlingsprogram på marknaden.

Men faktum är att Microsoft Word fick en skakig och mycket besvärlig start i oktober 1983. Det tog lite drygt fem år innan Word hittade sin plats på marknaden.

Även sen Word tog en marknadsledande position har programmet lidit av svidande kritik och motgångar.

2. Den första ordbehandlaren

Innan Word fanns, var det Bravo, världens första WYSIWYG (vad du ser är vad du får) ordbehandlare. 1974 utvecklade Butler Lampson och Charles Simonyi det revolutionära programmet för maskinen Xerox Alto, vid forskningscentret Xerox Palo Alto. Alto kan kalla sig för den första datorn att använda en mus och ett grafiskt användargränssnitt.

Även om Xerox aldrig sålde Alto kommersiellt, så kan dess långvariga inflytande kännas igen i moderna datorers operativsystem och program.

Foto av: Xerox och Digibarn

3. Ange Microsoft - och Xenix

När Bill Gates gav Xerox Bravos utvecklare Charles Simonyi ett erbjudande om att börja på Microsoft 1981 tackade han ja. Gates, Paul Allen och Simonyi bestämde sig för att skapa en databas, kalkylblad och ordbehandlingsapplikationer. En före detta Xeroxpraktikant vid namn Richard Brodir hyrdes in och tillsammans med honom började de tillverka "Multi-Tool Word". Tillsammans med Brodie görs det mesta av programmeringen och de utvecklar en 1.0 version till Microsoft Xenix (ett operativsystem som inte används längre.).

Kort därpå skrotar marknadsavdelningen "Multi-Tool"-delen av namnet och Microsoft Word har fötts.

Foto av: Antoni Sawicki och Richard Brodie

4. De tidiga Dos-dagarna

Word 1.0 släpptes första gången för Xenix och Ms-dos i oktober 1983. Dos-versionerna 1.0 till och med 5.0 såg i stort sätt likadana ut. I dessa tidiga versioner fanns ett något förvirrande gränssnitt – samma knappar kunde utföra olika uppgifter i olika lägen eller undermenyer.

Detta var ändå ett steg upp från konkurrenten Corel Wordperfect:s svårbegripliga funktionsknappskombinationer. Men ett nytt gränssnitt fanns vid horisonten, även om det skulle krävas en helt annan dator för att få det till Word.

5. Under tiden, hos Mac...

På uppmaning av Bill Gates hade Jeffery Harbers lett ett team på Microsoft för att föra Word till Apples nya Macintosh 1985. Bland nyheterna fanns möjligheten att visa olika fonter, storlekar och vikter. Word 1.0 för Mac innehåller ett grafiskt användargränssnitt med rullgardinsmenyer som drivs helt av musen.

De nya spännande attributen ökade på försäljningen av Mac-versionen. Än idag är försäljningen av Microsoft Word för Mac stark.

6. Välkommen till Windows

På hemmaplan har Microsofts Windowsmiljö ökat stadigt i kapacitet. Med ökad framgång för Mac-versionen var det viktigt att Microsoft skapade en version av Word för deras eget användargränssnitt.

Företaget släppte Word 1.0 för Windows 1989 som då hade ett Mac-liknande gränssnitt. Men det var inte förrän lanseringen av Windows 3.0 år 1990 som försäljningen av Word för Windows tog fart. Det var från och med nu som Microsoft befäste sin kontroll av PC-kompatibla ordprocessorer på marknaden.

7. Användargränssnittet går till Dos

Med version 5.5 nådde Word för Ms-dos sin höjd 1991 med version 5.5 och 1993 med version 6.0. Båda med ett Windows-liknande mus gränssnitt och rullgardinsmenyer. Även andra, då avancerade, funktioner presenterade så som fet-, understruken- och kursivstil.

8. Det andra OS

1992 skapade Microsoft en version av Word för IBM OS / 2. Denna version var liksom dess värd nästan identisk med Microsoft Windows motsvarighet.

Märkligt nog bibehöll Microsoft versioner av Word upp till 5.1 för SCO Unix (tidigare kallat Xenix) med funktioner som liknar Ms-dos versionens motsvarighet.

9. Avledningsversionen


Efter lanseringen av Windows Word 1.0, följde Microsoft naturligtvis upp detta med Word 2.0. Men efter det hände något. Wordperfect släppte version 6.0 av sin mycket framgångsrika programvara som på den tiden var Words största konkurrent. För att hålla sig flytande i numreringstävlingen beslutade Microsoft att anpassa Windows-versionens numrering med Ms-dos- och Mac-versionernas numrering och Word för Windows 6.0 producerades 1993.

Microsoft ville få stopp på numreringstävlingen helt och hållet och bytte till årsbaserad märkning av nästa Word-utgåva (Word 95). Denna matchades av laseringen av Windows 95.

Microsoft har nu fått full kontroll på ordbehandlingsmarknaden.

Word 25 år tillbakablicken fortsätter (punkt 10-14)