Regeringens presenterade nyligen ett lagförslag som ger film- och skivbolag rätt att föra register över ip-nummer vid misstanke om olovlig nedladdning. 
Vänsterpartiet tar nu ställning mot lagen, och hävdar att den riskerar att urholka den svenska rättssäkerheten och skapa ett övervakningssamhälle.

– Lagen är ett slag i luften och löser lika lite som den gamla lagstiftningen, säger Alice Åström, vice partiordförande, Vänsterpartiet.

Lagen bygger på ett EU-direktiv som förkortas IPRED. Tidigare i år beslutades det att varje enskilt medlemsland fick besluta över huruvida de ville införa direktivet eller ej. Sveriges nuvarande regering har valt att gå betydligt längre än vad direktivet kräver, anser Vänsterpartiet.

– Det här drabbar framför allt en hel ungdomsgeneration. Hundratals ungdomar riskerar att stå inför domstol varje år med regeringens förslag, förklarar Alice Åström.

"Tillåt fildelning"
Än så länge har inte Vänsterpartiet ha konkretiserat något eget förslag. Däremot har Alice Åström själv åsikter kring hur frågan borde handläggas.

– Istället borde regeringen lägga sitt krut på att ta fram alternativa lösningar för att satsa på film- och musikbranschen. Till exempel kan man tillåta fildelning för icke-kommersiellt bruk och bygga upp digitala bibliotek för film och musik med ersättningssystem till upphovsmännen, föreslår hon.