På utvecklarmässan PDC2008 i Los Angeles visade Microsoft för första gången upp en testversion av Windows 7. Microsoft medgav dessutom att företaget gjort vissa missar med Windows Vista som det nu försöker tillrättalägga.

En förhandstitt av Windows 7 genomförd av PC för Allas systertidning, PC World, ger ett lovande intryck och det ser ut som om Microsoft lagt ned stor möda på att reparera de brustna förhoppningarna som upplevdes av många användare när Windows Vista släpptes.

Många av de finesser och funktioner som först utlovades till Windows Vista ser nu ut att bli verklighet i Windows 7. Bland annat kommer användargränssnittet att förbättras. Windows Vistas användargränssnitt var ett typexempel där form gick före funktion vilket gjorde att många användare kände sig bortkomna efter att ha vant sig vid Windows XP.

Minimalistiskt
Det nya användargränssnittet erbjuder inga monumentala förändringar men Microsoft går onekligen mot en mer minimalistisk utformning som fokuserar på funktionalitet istället för ögongodis.

Aktivitetsfältet längst ned på skärmen har nu fått ordentligt mycket större ikoner som ska göra det enklare att se vilka program som är laddade. Det får Windows att mer och mer se ut som Apples OS X, det går numera att dra program och släppa dem på aktivitetsfältet som genvägar för snabbare åtkomst.

I sedvanlig ordning så utlovade Microsoft att Windows Vista skulle bli mycket snabbare än föregångaren. Även där misslyckades de att uppfylla förväntningarna. I Windows 7 så ser det ut som prestandan faktiskt har förbättrats. Det är för tidigt att göra några mätningar men Microsoft uppger att flera steg har tagit för att snabba upp operativsystemet.

Kortare starttid
Några av de förbättringar som gjorts är att kärnan trimmats i Windows och även att antalet tjänster som laddas när Windows startar minskats. Det har även gjort att starttiden reducerats nämnvärt.

Bland de mer direkta nyheterna är det emellertid sparsamt i den nuvarande testversionen. De enda egentliga program som tillkommit är Windows Live Writer som är ett bloggverktyg samt Windows Family Safety som ska göra Windows mer barnsäkert på internet.

Slutsatsen kan sammanfattas med att Windows 7 ser ut att bli det som Windows Vista var tänkt att bli. Dessutom är det uppenbart att Microsoft har sneglat en hel del på Apples OS X och ”lånat” många av dess finesser och funktioner.

Microsoft har inte uppgett något leveransdatum för Windows 7. Tidigare antydningar skvallrar om mitten av nästa år, men med tanke på historiskt utlovade datum kan det mycket väl fördröjas.