Det svenska lagförslaget, som följer EU-direktivet Ipred, eller International Property Rights Enforcement Directive, kommer bland annat att innehålla krav på att internetleverantörer ska tvingas lämna ut ip-nummer på personer som misstänks fildela illegalt. Detta efter att skiv- och filmbolag och andra upphovsrättsinnehavare begärt ut uppgifterna via domstol.

Rättighetsinnehavare, exempelvis skiv- eller filmbolag, har sedan rätt att lagra och använda uppgifter om personer som misstänks för fildelning.

En proposition kommer att läggas fram under november och om allt går enligt planerna kommer lagen att träda i kraft den 1 april 2009.

Lagen i korthet:

  • Upphovsrättsinnehavare får möjlighet att spåra fildelares ip-adresser och personnummer. Något som tidigare var förbehållet polis och rättsväsende.
  • Uppgifterna om ip-adress och personnummer kan sedan användas för att skicka ut påpekanden, kravbrev och för att driva en rättslig process.

Fakta

- Upphovsrättsinnehavare får möjlighet att spåra fildelares ip-adresser och personnummer. Något som tidigare var förbehållet polis och rättsväsende.
- Uppgifterna om ip-adress och personnummer kan sedan användas för att skicka ut påpekanden, kravbrev, hotelser och för att driva en rättslig process.
- Den svenska regeringens lagförslag går längre än EU-direktivet som säger att informationen endast får tas fram i samband med rättegång.