Trots förseningar med propositionsberedningen står det klart att inga större förändringar i Ipred-lagen är att vänta. Lagens huvudsyfte – att ge upphovsrättsinnehavare rätten att via domstol begära ut identiteterna på ägarna bakom ip-adresser som misstänks för fildelning – står fast.

PC för Alla har inför propositionen talat med Rickard Falkvinge, partiledare för Piratpartiet, om vilka effekter han förväntar sig av Ipred-lagen.
– Jag är övertygad om att den inte kommer att påverka fildelningens utsträckning. Det som kommer hända är att tusentals, om inte tiotusentals, privatpersoner kommer att få kravbrev.

Hänvisar till undersökning i Finland
Piratpartiet hänvisar till en finsk undersökning av ungdomar i 15-årsåldern utförd av Rättspolitiska forskningsinstitutet, Optula, enligt vilken 29 procent av de tillfrågade ägnar sig åt illegal fildelning på daglig basis, 69 procent minst en gång under det gångna året och 74 procent någon gång under sin livstid. Två tredjedelar av de tillfrågade ungdomarna uppgav sig även ha fler än 100 fildelade verk på sina datorer.

Dessa siffror går, enligt Piratpartiet, stick i stäv mot de dämpande effekter som den finska upphovsrättsorganisationen Lyhty hävdat att Ipred-lagen haft i Finland, utan visar snarare på att fildelningen är lika intensiv som någonsin.

I ett annat grannland, Danmark, har domstolar på senare tid friat flera av dem som anklagats för fildelning eftersom deras ip-adress tillhört ett öppet trådlöst nätverk som alltså kunnat nyttjas av andra än ip-adressens ägare.

"Rättslig katt- och råttalek"
Rick Falkvinge utesluter inte att denna lucka i Ipred-lagen kommer bli nästa måltavla för upphovsrättslobbyn, och att man på sikt kan komma att försöka förbjuda öppna nätverk.
– Detta är en rättslig katt- och råttalek, och detta är det logiska nästa steget från deras sida. Universals vd Per Sundin har till exempel redan uttalat sig i frågan, och kontentan är att det gäller att till varje pris hitta någon person som kan tvingas betala kraven på skadestånd. Vi har läst upphovsrättslobbyns kravbrev: "Betala femtiotusen inom tio dagar, annars stämmer vi dig på det dubbla."

Den Facebook-grupp som skapats för att bilda opinion mot Ipred-lagen har hittills samlat över 60 000 personer.
– Det här är inte att ta hänsyn till samhällsintressen eller opinion, avslutar Falkvinge. Det här är att ge en privat industri rätten till statligt sanktionerad utpressning mot barnfamiljer. Att legalisera maffiametoder. Regeringen har visat sina färger i frågan, och de ställer sig inte på framtidens sida.