För att visa att Ipred-lagen inte fått någon effekt i länder där den redan tillämpats har kritiker visat på en undersökning utförd bland finska niondeklassare av det finska Rättspolitiska Forskningsinstitutet, Optula, som visar att 29% av ungdomarna ägnar sig åt illegal fildelning på daglig basis, trots lagen.

Men siffror från en annan undersökning från 2007, ett år efter att lagen införts i Finland, visar något helt annat. Det är oberoende marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus Oy, som på uppdrag av upphovsrättsorganisationen LYHTY gjort en undersökning som visar en annan utveckling.
Enligt undersökningen minskar den illegala fildelningen i Finland i samtliga åldersgrupper från 15 år och uppåt.
21% uppgav sig ha laddat ner illegalt i 2006 års undersökning, motsvarande siffra 2007 var 15%.

– Fildelningen är vanligast förekommande i den yngsta tillfrågade åldersgruppen, 15-25-åringar. Trenden är dock densamma i samtliga åldersgrupper: Den illegala nedladdningen av material från internet har minskar betydligt, sade forskningsledare Tuomo Turja from Taloustutkimus Oy då resultatet av undersökningen presenterades.

Fler köper musik
Samma undersökning visade på en ökning för webbhandeln från auktoriserade källor. 5% fler sade sig ha köpt film, musik , program eller spel över nätet.

– Antalet fildelare ökade under 2004 och 2005, innan lagen infördes, men sedan dess visar undersökningar konstanta siffror eller viss minskning. Taloustutkimus Oy gjorde en ny undersökning i juni 2008, och siffrorna var ungefär desamma som året innan. Då ska man komma ihåg att antalet bredbandsuppkopplingar har ökat rejält, säger Jaana Pihkala från finska upphovsrättsorganisationen CIAPC (Copyright Information and Anti-Piracy Center).
– Men vi har fortfarande en stor mängd aktiva fildelare i förhållande till vår folkmängd, och mer behöver göras. Däremot är jag övertygad om att siffrorna kunde varit betydligt högre utan lagen.

Hur kommer du att agera om Ipred-lagen träder i kraft?
Det är inte längre tillåtet att rösta.