Medan regeringar världen över är upptagna med att hantera effekterna av den globala finanskrisen råder strålande tider för cyberkriminaliteten, enligt en undersökning som it-säkerhetsföretaget McAfee presenterar. Företager varnar nu för att effekterna av en ohejdad internetkriminalitet kan få konsekvenser för världsekonomins återhämtning.

En tydlig effekt av lågkonjunkturen är att fler människor har blivit sårbara för internetbedrägerier och falska löften om hög avkastning i utbyte mot tjänster eller mindre investeringar.

Snabba pengar
– Internetbrottslingar exploaterar den globala lågkonjunkturen genom att lura sårbara personer med löften om snabba, enkla pengar. Medan statens och polisens uppmärksamhet upptas av den ekonomiska krisen så har internetbrottslingarna större möjligheter att attackera bankkonton världen över. Detta kan skada konsumenters förtroende vilket kan hämma en ekonomisk återhämtning, säger Niklas Eklöv , IT-säkerhetsexpert på McAfee i Sverige.

Man varnar även för att rättsväsendet måste börja ta frågan på allvar och se till att polisen får den utbildning som krävs för att vidta kraftfulla åtgärder mot den digitala brottsligheten.
– Polisen är en mycket viktig del i kampen mot internetbrottslighet men i många länder är det endast ett fåtal poliser som har den specialistkompetens som krävs. Många saknar utbildning och kunskap för effektivt kunna bekämpa internetkriminalitet.

"Polisen behöver mer resurser"
Bristen på kontinuerlig specialutbildning, tillräcklig lön och tydliga karriärmöjligheter gör att det är mer sannolikt att potentiella internetpoliser rekryteras av den privata sektorn eller i sällsynta fall till och med av den kriminella sfären.

– Stater måste lägga mer resurser på bekämpningen av internetkriminalitet. Samtidigt behöver rättsinstanser bli mer koordinerade och polisen måste kunna samarbeta mer effektivt över landsgränser. Alla måste ta sitt ansvar i denna globala kamp som vi bara sett början till och som kommer att fortsätta under nästa år och långt in i framtiden om inte detta växande problem tas på fullt allvar av alla inblandade, säger Niklas Eklöv.