Multifunktionella apparater, inte minst mobiltelefoner, vållar just nu EU:s jurister och tjänstemän avsevärd huvudvärk. Datorrelaterad utrustning har nämligen sedan länge sluppit importskatt.
Men vad är inte datorrelaterat nu för tiden? Röster har höjts för att ändra reglerna och bland annat beskatta multifunktionella mobiler. Processen riskerar att drabba konsumenterna i form av prishöjningar på åtskilliga miljarder kronor.

För ungefär tolv år sedan enades alla de största aktörerna inom världshandeln om att slopa importskatten på datorrelaterade föremål – en överenskommelse som döpts till ITA, International Technology Agreement. Inom EU har man nu börjat få problem att klassificera apparater som kan utgöra en mängd olika uppgifter.

Problemet uppstår exempelvis när en printer även kan ta kopior, när en mobiltelefon även har webbläsare och gps, eller när en lcd-skärm kan användas lika bra för tv-mottagning som datamonitor.

Huvudfunktionen räknas
Det första målet har precis avgjorts i Europadomstolen, och involverade skrivartillverkaren Hewlett-Packard. Domen säger att en vara ska klassificeras efter sin huvudfunktion: En maskin som huvusakligen är tänkt som en printer men även kan ta kopior kan importeras skattefritt, medan en kopiator som även kan printa påläggs en sexprocentig importskatt.

I början av nästa år kommer ett motsvarande mål angående lcd-skärmar att avgöras. Den stora stötefrågan rör dock mobiltelefoner med flera funktioner. Dessa har hittills ansetts vara datorrelaterade och kunnat importeras utan skatt, men redan nu har Tyskland och Nederländerna valt att omklassificera multifunktionsmobilerna och pålagt dem en extra importskatt på 3,5 procent – något som även kan hända i Sverige.

Mobiltelefonfrågan diskuteras nu i EU-kommissionen och beslut väntas i början av 2009.