Idag presenterar Statistiska Centralbyrån sin årliga undersökning av svenska folkets it-vanor. Undersökningen utfördes under årets första kvartal. För första gången har även SCB undersökt hur många av svenskarna som regelbundet fildelar.

Och det totala antalet fildelare i åldrarna 16-74 år är enligt undersökningen 632 426 stycken. Tre fjärdedelar av dessa är män. Undersökningen visar också att fildelning är vanligast i åldrarna 16-24, där var tredje man under våren 2008 använde sig av ett fildelningsprogram.