Den nya drakoniska metoden har i tysthet godkänts i Storbritannien efter ett beslut av EUs makthavare i Bryssel. Ärendet har inte oväntat skapat skarpa protester från flera organisationer som representerar civila rättigheter.

Lagen ger både den brittiska polisen samt säkerhetspolisen MI5 rätt att hacka en persondator på distans. Information som kan laddas ned inkluderar allting från e-postmeddelanden till surfvanor och chattmeddelanden.

EU har gett sitt klartecken till polis i alla europeiska medlemsländer att införa samma metoder, däribland Sverige. Det betyder att exempelvis brittisk eller tysk polis kan begära att svenska polisen hackar en svensk användares dator för att komma åt information som kan bevisa brott.

Det enda som krävs för att polisen ska få utföra en hackning mot en viss person är att en polischef ger sig godkännande om han eller hon anser eller tror att det finns anledning till brott eller i ett förebyggande syfte för att förhindra ett brott.

De metoder som kan komma att användas för att hacka in i en persons dator inkluderar allting från e-postmeddelanden med virus som aktiverar en bakdörr till datorn alternativt att polisen hackar sig in på en person trådlösa nätverk om ett sådant finns.

Mer information hittar du här.