Det är inte bara inom EU som övervakningslagarna har fått fotfäste på senaste. I ett domstolsutdrag som publicerades igår står det fastställt att amerikanska myndigheter nu kan avlyssna medborgarnas e-post och telefonsamtal utan att behöva en fullmakt från en domstol.

Ett dilemma som domstolen stod inför var hur den nya lagen ska kunna godkännas utan att bryta mot den amerikanska grundlagen. I det fjärde tillägget i den amerikanska grundlagen så står det tydligt att staten inte får utföra ”orimliga sökningar och tillslag mot landets invånare”.

I domstolsutslaget står det att avlyssningen godkänts då det i dag finns så många säkerhetsspärrar på plats att avlysningen inte kan missbrukas. Den hemliga appellationsdomstolen godkände därmed lagen på resonemanget att den inte bryter mot grundlagen.

Domstolsutslaget kan laddas ned i sin helhet här (PDF, 12 MB).