Idag startar rättegången mot Pirate Bay och intresset skyhögt från alla håll. Men hur kommer den att sluta? 
PC för Alla har pratat med både pirater och antipirater. Inte helt oväntat går åsikterna isär...


Marcin de Kaminski, Piratbyrån

Hur stor betydelse har rättegången egentligen?
– Rent juridiskt har den väldigt liten betydelse, men som spel för gallerierna betyder den desto mer. Om man tittar på åklagarsidans vittneslista ser man att det kommer handla extremt lite om teknisk bevisning, och väldigt mycket om att representanter för underhållningsindustrin kommer att sitta och berätta vad de tycker är rätt och fel.

I ett drömscenario, hur slutar rättegången?
– The Pirate Bay går helt fria och verksamheten bedöms vara helt juridiskt hållbar.

Tror du att det blir så?
– Ja.

Om Pirate Bay fälls, vad tror du att effekterna kommer att bli dels för fildelningen, och dels för underhållningsindustrin?
– Oavsett dom, tror jag att fildelningen kommer att fortsätta att öka, och att upphovsrättsindustrin kommer att tvingas fortsätta att söka nya vägar eller gå under. Gärna gå under. En fällande dom kan få vissa effekter för Pirate Bay:s verksamhet, men inte för fildelningen i stort. 


Christian Engström, vice ordförande Piratpartiet:

Hur stor betydelse har rättegången egentligen?
– Vad det än blir för dom kommer den att överklagas, så ur den synvinkeln blir just den här domen inte så viktig. Men den kommer att bli viktigt ur politisk synvinkel, eftersom rättegången sätter fokus på fildelningsfrågorna.

I ett drömscenario, hur slutar rättegången?
– The Pirate Bay-killarna blir friade, film- och skivbolagen tar sitt förnuft tillfånga, likaså regeringen som drar tillbaka lagar som Ipred och trafikdatalagringslagen.

Tror du att det blir så?
– Nej, regeringen kommer inte att förstå fildelningsfrågan förrän de förlorat ett val till följd av den.

Om Pirate Bay fälls, vad tror du att effekterna kommer att bli dels för fildelningen, och dels för underhållningsindustrin?
– Man kommer inte att se några effekter över huvud taget förrän rättsprocessen är klar om en handfull år. När den tiden kommer har politiker bytts ut, och spelet ser helt annorlunda ut. Ludvig Werner, ordförande för svenska IFPI.

Hur stor betydelse har rättegången egentligen?
– Rättegången innebär den första tillämpningen av svensk lagstiftning på storskalig spridning av upphovsrättsskyddat material – det är viktigt. Media har dock en tendens att tillmäta rättegången lite för stor betydelse – det kommer inte att ge svar på alla frågor.

I ett drömscenario, hur slutar rättegången?
– Rätten ser att den bevisning som finns kan appliceras på svensk lag, och The Pirate Bay fälls. 

Tror du att det blir så?

– Ja.

Om Pirate Bay fälls, vad tror du att effekterna kommer att bli dels för fildelningen, och dels för underhållningsindustrin?
– Rättegången kommer inte att innebära några större förändringar för underhållningsindustrin. Man håller redan på att utveckla bättre legala tjänster, och den utvecklingen kommer att fortsätta. Rättegången sänder också signaler till oberoende entreprenörer inom industrin om att det är lagliga lösningar som gäller. En kombination av den utvecklingen och den fällande domen kommer att leda till att den brottsliga fildelningen minskar.


Henrik Pontén, jurist hos Antipiratbyrån.

Hur stor betydelse har rättegången egentligen?
– Det är viktigt att svenska staten har väckt det har åtalet för att slå fast att det inte är okej att bedriva en kommersiell verksamhet på andra människors kreativitet. Samtidigt är detta bara en av flera åtgärder för att skapa förutsättningar för musiker, författare, dataspelskreatörer och andra att kunna leva på sin talang även med nätet som plattform.

I ett drömscenario, hur slutar rättegången?
– Förhoppningsvis får vi ett tydligt besked att TPB verksamhet är olaglig i Sverige samtidigt som vi får svar på en del frågor om Pirate Bays kommersiella sida.

– Om detta leder till att fler människor tar avstånd från den här typen av organiserad piratverksamhet och istället söker sig till nättjänster där artister, författare, regissörer m.fl. får betalt så vore det en mycket bra utgång.

Tror du att det blir så?
– I förundersökningen finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Framkommer det inget helt oväntat blir det en fällande dom.

Om Pirate Bay fälls, vad tror du att effekterna kommer att bli dels för fildelningen, och dels för underhållningsindustrin?
– Förhoppningsvis kan den typ av storskaligt organiserad piratverksamhet som Pirate Bay och andra ägnar sig åt minska vilket förbättrar förutsättningarna för framväxten av bättre legala nättjänster vilket givetvis skulle vara en stor vinst för både konsumenterna och de som har talang att vara professionella kreatörer.

Hur tror du att Pirate Bay-rättegången kommer att sluta?
Det är inte längre tillåtet att rösta.