Pirate Bay-rättegångens första vecka är över, och imorgon tisdag inleds den andra. Den gångna veckan har bestått i öppningsanföranden och förhör av de fyra åtalade Pirate Bay-grundarna Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde och Fredrik Neij, samt affärsmannen Carl Lundström. Vi sammanfattar målet hittills.

Hemliga företaget Random Media
Åklagaren och målsägarna: Åklagarsidan försöker knyta bolaget Random Media till driften av The Pirate Bay. Om detta kan bevisas knyts Neij, Svartholm Warg och Sunde till sajten, och om man kan bevisa att Carl Lundström är den som i ett avtal avses med titeln ”host owner” innebär detta att han äger 8,5% av bolaget.

De tilltalades försvar: De tilltalade menar att Random Media är ett företag som bildades för att sköta ett helt annat projekt, som aldrig blev av. Företaget har ingenting med TPB att göra.

Syftet med Pirate Bay
Åklagaren och målsägarna: Åklagaren och målsägandesidan försöker påvisa att syftet med Pirate Bay är att sprida upphovsrättsskyddat material. För att bevisa detta har många frågor ställts om de tilltalades åsikter om upphovsrätt, vad symboliken bakom namnet The Pirate Bay är (med antydan om att etymologin går att spåra till ”piratkopiering”) och hur tongångarna går i den löst sammansatta Piratbyrån.

Målsägandesidan har pressat Fredrik Neij om ett tal denne läste upp under en demonstration på Mynttorget i Stockholm strax efter polisrazzian där Pirate Bays servrar beslagtogs. Även en föreläsning Peter Sunde hållit har tagits upp.

Man har även tagit upp undersidan ”Juridisk korrespondens” på Pirate Bay, där brev från upphovsrättsinnehavare och företag besvaras på syrligt sätt.

De tilltalades försvar: Peter Sunde hänvisar till en undersökning han gjort, som visar att 80% av materialet som länkas från TPB utgörs av icke upphovsrättsskyddat material.

Fredrik Neij menar att det tal han läste upp i själva verket skrevs av Tobias Andersson på Piratbyrån, och att han läste upp det utan att själv stå bakom innehållet.

Gottfrid Svartholm Warg säger sig se TPB fråmst som en teknisk utmaning, och Peter Sunde uppgav i förhöret att han själv mest är intresserad av open source-material och därmed rent personligen ansåg att upphovsrätt var en icke-fråga. Svartholm Warg, som uppger sig ha svarat på flera av de mejl som publicerats under ”Juridisk korrespondens” gör gällande att de syrliga svaren först skrivit efter att åtskilliga tidigare mejl besvarats på ett mer formellt sätt där upphovsrättsinnehavarna uppmanats kontakta den som laddat upp torrentfilen.

Peter Sunde kritiserade även under sitt förhör målsägandesidan för att driva en politisk rättegång när de förhörde de åtalade om sin ideologi.

De tilltalades inblandning i fildelningen
Åklagaren och målsägarna: Åklagarsidan menar att det upphovsrättsskyddade materialet görs tillgängligt när torrentfilerna laddas upp på Pirate Bay, och att de som är ansvariga för hemsidan därmed även är skyldiga till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

De tilltalades försvar: Sunde, Svartholm Warg och Neij menar att The Pirate Bay är en sökfunktion, inte olik Google eller Yahoo. Liksom dessa kan den missbrukas, men framför allt kan den inte hållas ansvarig för det material till vilket den länkar och heller aldrig uppmanat till att upphovsrättsskyddat material länkas. De som ansvarar för den fildelningen är användarna själva.

De tilltalade menar också att de endast skött driften av sidan – Gottfrid Svartholm Warg och Fredrik Neij ur ett tekniskt perspektiv, och Peter Sunde i egenskap av presstalesman – och själva inte deltagit eller uppmanat till fildelning.

Pirate Bays kommersiella intressen 
Åklagaren och målsägarna: Från åklagarhåll gör man gällande att Pirate Bay drivits av kommersiella skäl och hänvisar till summan 1,2 miljoner, som ska ha varit omsättningen av verksamheten under den tidsperiod som åtalet gäller.

De tilltalades försvar: De tilltalade menar att Pirate Bay är ett hobbyprojekt, som enbart började med reklam för att sköta hemsidans underhåll, något som i samband med den ökade populariteten också krävde mer och mer pengar.

Skadeståndskraven
Åklagaren och målsägarna: Målsägarna kräver ett skadestånd på 115 miljoner för ett antal verk som fildelats med hjälp av Pirate Bay.

De tilltalades försvar: De tilltalade menar att antalet nedladdade torrentfiler inte har någon koppling till det faktiska antalet nedladdade verk.

Försvaret berättar även att åklagarsidan inte kan bevisa att Pirate Bays tracker varit inblandad i nedladdningarna av det upphovsrättsskyddade materialet, och påpekar även att flera av de skärmdumpar som åklagarsidan använder som bevisning i själva verket visar att Pirate Bays tracker inte varit aktiv vid tillfället för nedladdningen. Hittills har åklagsidan haft påtagliga problem med att bemöte de tilltalades tekniska kunnande.