Dagen börjar med att advokat Danowsky lämnar in ny bevisning, som ska motsäga det uppgifter Peter Sunde kommit med – att 80% av de torrentfiler som länkas från Pirate Bay leder till icke upphovsrättsskyddat material.

I rättegången mot Pirate Bay har nu turen kommit till att höra de olika vittnena. Först ut är Magnus Mårtensson, som är jurist hos svenska IFPI. Han har på uppdrag av sin arbetsgivare laddat ner olika musikaliska verk – ”fonogram” – med hjälp av Pirate Bay, dokumenterat processen med skärmdumpar och avslutningsvis lyssnat igenom det nedladdade verket för att säkerställa att det rört sig om samma stycken som torrentfilen utlovat. 
De tilltalades advokater pressar Magnusson hårt angående dels hur själva nedladdningsprocessen dokumenterats, men även om tekniska detaljer kring bittorrenttekniken.

När den tilltalade Gottfrid Svartholm Warg själv ställer några frågor kring inställningarna i bittorrentklienten Azureus (numera Vuze) blir det tydligt att de tekniska kunskaperna brister hos vittnet – frågorna antyder att Mårtensson inte gjort sådana inställningar i bittorrentklienten att han inte kan bevisa att Pirate Bays tracker var en av dem som var inblandade i nedladdningen.
Gottfrid Svarthom Warg: 
– Du kan alltså inte säga om Pirate Bays tracker alls var inblandad i nedladdningen?
Magnus Mårtensson: 
– Jag såg Pirate Bays adress på skärmen, så jag tog för givet att den var det. 

Försvarsadvokat Per E Samuelsson ställer en mängd frågor till vittnet, och tar även han upp bittorrentklienten Azureus, som Mårtensson använd sig av i samband med sin nedladdning.
Samuelsson:
– Du laddade alltså ner programmet själv och installerade det på din dator innan du gick in på The Pirate Bays hemsida?
Mårtensson: 
– Ja, det stämmer.
Samuelsson: 
– Och utan Azureus, som programmet heter, kan du inte ladda ner några filer alls. Och programmet har ingenting med TPB att göra?
Mårtensson: 
– Nej, programmet laddar man ner från tillverkarnas hemsida.

Efter Mårtensson har turen kommit till Antipiratbyråns utredare Anders Nilsson, som kan svara bättre för sig när det gäller frågorna om vilken tracker som användes vid de nedladdningar han gjort i sitt arbete för Antipiratbyrån.
– Jag har verifierat att The Pirate Bays tracker användes som ensam primär tracker i samtliga fall utom ett – spelet F.E.A.R. där det fanns 18 trackers, men TPB fanns representerade även där. 

Anders Nilsson gör gällande att 93 verk på Pirate Bays Topp 100 var upphovsrättsligt skyddade vi det tillfälle då han besökte och dokmenterade hemsidan. Resterande sju var pornografiska verk, där kunde inte Antipiratbyrån spåra någon upphovsrättsinnehavare.
Försvarsadvokat Jonas Nilsson ställde snabbt följdfrågor om detta påstående:
– Har du laddat ner och tittat på de verk som finns på Topp 100 för att säkerställa att det rör sig om piratkopierat material?
Anders Nilsson: 
– Nej, det har jag inte. Men jag känner igen de taggar som finns på torrentfilerna, och eftersom jag jobbar med det här vet jag att de grupper som laddar upp dem enbart fokuserar på att ladda upp piratkopierat materiel.

Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson ställer liksom i förhöret med Magnus Mårtensson flera frågor om Pirate Bays roll i själva nedladdningsprocessen:
– Så själva nedladdningen sker utanför The Pirate Bays hemsida, i din dator, med ett program som du laddat ner någonannanstans?
– Ja.
Samuelsson är även kritisk mot det bevismaterial som anförs.
Samuelsson: 
– Kan det här pappret visa att du fått ip-adresserna från The Pirate Bay?
Nilsson: 
– Nej. Men jag har dokumenterat det och skickat materialet till polisen. Att inte det finns med i förundersökningen kan jag inte råda över.
Samuelsson: 
– Så det papper du visar upp är inget bevis på att TPB är inblandat?
Nilsson: 
– Nej, men jag är hörd under ed och straffansvar, och jag säger att det är så.
Samuelsson: 
– Finns det någonting du kan visa för oss i rätten som tyder på att The Pirate Bay har någon inblandning i de nedladdningar du gjort?
Nilsson: 
– Ja.
Anders Nilsson tar här upp en annan utskrift i bevismaterialet, där en flagga sägs representera det faktum att Pirate Bays tracker är inblandad i processen.

Gottfrid Svartholm Wargs advokat frågar Nilsson varför Antipiratbyrån aldrig gjort några försök att kontaka de användare som laddat upp det upphovsrättsskyddade materialet och berätta för dem att det de gör är otillåtet. 
Anders Nilsson: 
– Hur skulle jag kunna göra det?
Gottfrid Svarthom Warg: 
– Det finns funktioner för att kontakta den som laddat upp filen, och det finns kommentarsfält under varje torrent.
Nilsson: 
– Det är i alla fall inget vi har gjort.

Henrik Pontén, som är jurist på Antipiratbyrån, ställer en avslutande fråga apropå något som Per E Samuelsson fört fram tidigare under förhöret.
Henrik Pontén: 
– Vad är skillnaden på Google och Pirate Bay?
Anders Nilsson: 
– Google söker html-kod och länkar vidare till andras material. Söker jag efter ett matrecept kan jag få upp en sida från Aftonbladet. Pirate Bay söker bara bland de torrentfiler som finns indexerade på sajten. Söker jag på ett matrecept där får jag upp ett helt annat resultat. Huruvida Google även kan cache:a torrentfiler låter jag vara osagt.