Ipred-lagen som innebär att rättighetsinnehavare ska kunna kräva ut personuppgifter från internetoperatörer om det finns misstanke om illegal fildelning röstades igenom i riksdagen med stor majoritet.
Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot.

Lagen träder i kraft den 1 april.

Det innebär att uppgifter om fildelare lämnas ut om ”rättighetshavaren presenterat tillräcklig bevisning om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella ip-adressen”.

Domstolen ska göra en bedömning rättighetshavarens behov av informationen vägs mot den enskildes integritet. Det ska krävas att intrånget är av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna