Vi har testat hur snabbt webbläsarna laddar tio av de mest populära svenska sajterna. Både cachade och ocachade i minnet. Vi har använt oss av ett simpelt stoppur och avrundat tiderna till närmsta sekund, för när allt kommer omkring – vem bryr sig om millisekunder hit och dit?

Flest snabba tider får vi med Safari och Opera. Skillnaden mot de långsammare tiderna är som mest nio sekunder, men i de flesta fall skiljer det bara någon sekund.
Opera var långsam första gången vi besökte tungladdade sidor som Aftonbladet och Expressen, där det är mycket annonser och mediematerial. Den var annars mycket snabb.

Safari var långsammast på msn.se men var annars mycket snabb överlag, med undantag för besök på svt.se

Firefox var långsammare än väntat. Även med cache-minne var den långsammast vid besök hos Expressen.

Internet Explorer 8 var medelmåttig i testet och hade alltid svårt för Unt.se.

Google Chrome klarar sig bra med hyfsade tider, frånsett vid besök på Svt.se

Men slutsatsen blir ändå att hastigheten inte skiljer speciellt mycket mellan webbläsarna, åtminstone inte så att det spelar någon större roll för vardagssurfningen.

Det ska också tilläggas att testet gjordes under gynnsamma förhållande med supersnabbt bredband och en bärbar dator med ssd-disk. Med långsammare uppkoppling kan man anta att skillnadern amellan webbläsarna blir mer markanta.

Tider för webbläsare med tömt chache


Tider för webbläsare med sajterna cachade