I en arbetsbok kan det finnas flera kalkylblad som innehåller liknande information, men som är uppdelade i exempelvis olika månader under året eller efter olika personer.

I det här läget kan funktionen Konsolidera data hjälpa dig att skapa ett sammanfattningsblad där de olika värdena i kalkyl-bladen summeras.

I det här exemplet får du lära dig att sammanställa information om försäljning för två medarbetare på ett företag. Innan du startar funktionen ser du till att infoga ett nytt kalkylblad i arbetsboken som du förslagsvis namnger till Sammanställning eller något liknande.

Sedan kan du sätta igång att sammanställa data genom att välja Data, Konsolidera.

STEG FÖR STEG:

1. INFOGA KALKYLBLAD. I det här exemplet ska du sammanställa försäljningssiffrorna för två medarbetare. Varje medarbetare har varsitt kalkylblad som är uppställt på samma sätt. Börja med att infoga ett nytt ”sammanställningsblad” i arbetsboken.


2. SAMLA IHOP. För att starta sammanställningen av informationen växlar du över till sammanställningsbladet och väljer Data, Konsolidera. I dialogrutan som öppnas väljer du först alternativet Summa i listrutan Funktion.


3. ANGE REFERENSER. Som nästa steg anger du vilka områden i kalkylbladen som ska användas för sammanställningen. Det enklaste sättet är att markera önskade celler och sedan klicka på knappen Lägg till.


4. MARKERA.
Se till att alternativen Översta raden och Vänstra kolumnen under rubriken Använd etiketter i är markerade. Om du vill att sammanställningen ska uppdateras markerar du alternativet Skapa länkar till källdata. Klicka sedan på OK.

Fakta

Svårighetsgrad: Avancerad.
Program: Excel 2003
Tid: 10 minuter.

Det här lär du dig:

  • Samla information från olika kalkylblad i ett sammanfattningsblad.