Elk Cloner
Upptäckt: 1982

Ett av de första kända exemplen på datorvirus med större spridning skrevs av den 15 år gamle Rich Skrenta från Pennsylvania i början av det glada 80-talet. Det aktuella systemet var inget mindre än Apple II.

Elk Cloner är ett virus som senare kategoriseras som ett boot sector-virus. Då en dator startas från en infekterad floppydisk smittas den, och kopierar sedan viruset vidare till varje icke-infekterad diskett som sätts in.

– Elk Cloner skulle utan större överdrift kunna kallas roten till det onda, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på F-Secure.

Men virusets skadeverkningar var tämligen begränsade. Var femtionde gång datorn startades visades en kort dikt av minst sagt tveksam litterär kvalitet:

Elk Cloner: The program with a personality
It will get on all your disks
It will infiltrate your chips
Yes, it’s Cloner!
It will stick to you like glue
It will modify RAM too
Send in the Cloner!

Virusets harmlöshet berodde på att upphovsmannens primära mål inte var att orsaka skada, utan bara att hitta ett nytt innovativt sätt att "äga" sina vänner på.

– Skrenta skapade ett virus som var riktigt smittosamt och det var bara den begränsade möjligheten till kommunikation mellan datorerna som förhindrade en större spridning. Viruset var trots allt beroende av att disketter flyttades mellan datorerna för att det skulle få ett fotfäste till skillnad mot dagens virus som färdas globalt via internet, menar Johan Jarl.

Rich Skrenta var redan ökänd i bekantskapskretsen för att modifiera de floppydiskar han delade ut i syfte att sprida piratkopierade spel. Virusets spridning var lavinartad med dåtidens mått mätt: Nästan alla Skrenta kände blev smittade.

Inte helt oväntat tröttnade folk snabbt på hans inlagda meddelanden, ofta på temat egen överlägsenhet, och följden blev att ingen längre vill ta emot disketter från Rich Skrenta.