PÅSKÄGG I PRYLAR MED MERA

49. Iphone. Titta på ikonen för Kartor. Det är 1 Infinite Loop i Cupertino, Kalifornien. Adressen är till Apples högkvarter som visas i ikonen.

50. Microsoft Zune. Längst ned på baksidan av mediespelaren kan du finna texten ”Hello from Seattle”.

51. Philips Pronto fjärrkontroll. Håll ned Backlight, höger och vänster. Med dessa tre tangenter nedtryckta, tryck och släpp i följande ordning: MUTE, CHANNEL+, MUTE, CHANNEL+, VOLUME-. Släpp höger och vänster tangent. Släpp Backlight-tangenten. Nu kan du spela Tetris!

52. Sony Ericsson-telefoner.
(K750, till exempel.) Höger-pil, *, vänster-pil, vänster-pil, *, vänster-pil, *. Servicemenyn visas. Här kan du titta på inställningar som annars inte är tillgängliga för användaren. Var dock försiktig med att ändra inställningarna till din telefon!

53. Sony Ericsson-telefoner. (K750, till exempel). Vid sms:ande, skriv :-*. Detta visar en emoticon som inte finns i menyn.

54. Windows Vista. Ta fram dvd-skivan. På den finns ett antal hologram. Nära kanten av dvd:n finns en cirkel med Vista-logotypen och texten Windows Genuine. På den runda ramen finns två ljusa rektanglar. Ovanför den ena rektangeln kan du med ett förstoringsglas se en bild på tre personer som ler.

55. Bus i hissar. Tryck på knappen för att stänga dörrarna och knappen för våningen du vill besöka samtidigt. Många hisstillverkare lägger in denna funktion som en ”hissexpress”, hissen åker direkt till våningen du valt utan att stanna på andra våningar!

56. Kentucky-gubbe.
Sök upp 37°38'46.50”N 115°45'2.98”W i Google Earth för lite reklam för snabbmats-kedjan Kentucky Fried Chicken.