Analysföretaget Kace genomförde nyligen en undersökning där 1 100 företagskunder till Microsoft tillfrågades om de kommer att uppgradera till Windows 7 nästa år. Hela 84 procent av de tillfrågade uppgav att de kommer att avvakta med uppgraderingen i minst 12 månader.

Undersökningen visar även att tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen kommer att behålla Windows XP i stället för att uppgradera till Windows Vista.

Ett av de vanligaste skälen till att de tillfrågade företagen väljer att vänta med att uppgradera till Windows 7 är osäkerhet och skepsis att Windows 7 kommer att fungera med existerande program och hårdvara.

Av de tillfrågade företagen uppgav 83 procent att när de väl kommer att uppgradera till Windows 7 så kommer de att gå direkt från Windows XP.

Mer information hittar du här.