Telekompaketet är ett lagförslag som presenterades för Europaparlamentet 2007.

Lagförslaget har väckt stark kritik då det teoretiskt sett ger internetleverantörerna makt att begränsa användarnas åtkomst till internet på ett sätt som har jämförts med kabel-tv. Rent praktiskt ger det internetleverantören makt att stänga av en användare som exempelvis ägnar sig åt olaglig fildelning.

I dag kommer EU-parlamentets industriutskott att rösta om ett tilläggsförslag som populärt kallas ”Tillägg 138”. Tillägg 138 lägger till en paragraf i Telekompaketet som kräver en rättslig prövning innan en användare stängs av från internet.

I en intervju i Aftonbladet i dag hävdar Henrik Hansson som är politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson att det inte finns någon anledning till oro vad gäller Telekompaketet.

– Det finns ingenting i det här paketet som säger att man ska stänga av folk för vad de gör på nätet. Den frågan är upp till varje medlemsland att avgöra, säger Henrik Hansson till Aftonbladet.

Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner, som är en av de som ligger bakom Tillägg 138, håller dock inte med i Henrik Hanssons resonemang.

– Skälet till att exempelvis fransmännen vill driva detta i hela Europa är att reglerna måste gälla överallt, för att vara effektiva. Därför är det viktigt att vi har säkra rättsprocesser, säger Christofer Fjellner till Aftonbladet.

Den slutgiltiga omröstningen av Telekompaketet sker i EU-parlamentet den 5 maj.

Aftonbladets artikel hittar du här.

Wikipedia om Telekomlagen hittar du här.

Information om hur du kan påverka Telekompaketet hittar du här.