Telekompaketet är ett antal lagförslag som ska uppdatera EU:s regler för konkurrens, tillsyn och konsumentskydd på marknaden för telefoni och internet.

Ett område som har väckt starka reaktioner, är det som behandlar internetleverantörernas roll – om de ska ha ansvar för vad användarna gör på nätet, bevaka och till och med kunna stänga av användarna som missköter sig, exempelvis fildelar illegalt.

Detta har lett till stridigheter mellan Europaparlamentet, som menar att ingen ska kunna stängas av utan rättslig prövning, och ministerrådet, som menar att detta redan regleras av andra EU-direktiv.

Tillägg 138
Tillägg 138, som även kallas tillägg 46, sätter stopp för avstängning från internet utan rättslig prövning. Detta tillägg röstades igenom av EU-parlamentets industriutskott för två veckor sedan.
Men ministerrådet sa nej till detta, vilket ledde till att parlamentet hotade med att rösta emot hela telekompaketet.
– Det fick ministerrådet att backa, säger Lena Ek, europaparlamentariker för Centern, till SvD.se.

En kompromiss parterna emellan, som innebär att endast en domstol kan stänga av en användare från internet, gör nu så att det ändå ser ut som om telekompaketet röstas igenom i Europaparlamentet morgon och i ministerrådet på onsdag.

Enligt Henrik Hansson, politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson, är förslagen om upphovsrättskydd borta ur telekompaketet.

– De är bortrensade, men det har ändå gått massor av rykten kring det här. Det står i telekompaketet att varje land ges en möjlighet att kunna ålägga Internetleverantörer om att informera om upphovsrätt. Men det är inget Sverige har tänkt att göra, säger Henrik Hansson.

Han menar också att det finns en risk för att tillägg 138 kan strida mot våra grundlagar. Grundlagen säger redan att grundläggande fri- och rättigheter inte får inskränkas och det är bara riksdagen som får besluta om sådana begränsningar. Med tillägg 138 kan en domstol få samma befogenhet vilket enligt Henrik Hansson, är oförenligt med grundlagen.

Christian Engström, Piratpartiet, stödjer däremot tillägg 138.
– Det är rena självklarheter att ingen ska kunna bli avstängd från internet. Den svenska regeringen har intagit en hållning att det skulle vara okej för storföretag att bestämma vem som ska få vara på internet.

Han ställer sig ytterst negativ till Henrik Hanssons åsikter om tillägget.
– Att tillägg 138 inte skulle behövas är en ren desinformation från Henrik Hansson, ett villospår han skapat. Politikerna verkar tro att internet är en leksak som det går att ta ifrån ett barn som betett sig illa, så fungerar det inte utan det är nutidens största källa till information.

Det har funnits påståenden om att telekompaketet skulle ge internetleverantörerna större frihet att själva bestämma vilka sajter de ska erbjuda i sitt abonnemang. Jämfört med dagens regelverk innebär det dock inga förändringar, menar Henrik Hansson.

– Frågan är om internetleverantörer bara ska transportera eller kunna göra egna prioriteringar och tillåta vilka sajter deras kunder kan gå in på? Detta är oreglerat idag, och frågan är om internet blir bättre med mer reglering. Däremot får internetleverantörer enligt de nya förslagen i telekompaketet en informationsplikt och måste informera om alla eventuella inskränkningar, säger Henrik Hansson.

Enklare att byta operatör
Telekompaketet innehåller olika direktiv som ska förbättra bestämmelser mellan EU-länderna. Till exempel ska det bli enklare och billigare att byta mobiloperatör och förenkla bredbandsutbyggnaden.

Om telekompaketet i sin nuvarande form röstas igenom vad kommer det att innebära för den "vanliga" internetanvändaren?
– Vi i Sverige kommer inte att märka av det så mycket eftersom vi redan ligger långt framme i många av de här frågorna. Exempelvis finns det bestämmelser på att du ska kunna behålla ditt nummer när du byter operatör, det är ju redan möjligt i Sverige. Andra EU-länder kommer att påverkas mer.

De förändringar som kommer att ske är, enligt Henrik Hansson:

  • Att personer med funktionshinder ska få bättre information och tillgång till internet.

  • Integritetskraven ska skärpas. Om din operatör drabbas av intrång så att din personliga integritet skadas eller kränks måste operatörerna informera dig och en tillsynsmyndighet.

  • Konkurrensvillkoren kommer att förbättras, det kommer sannolikt att bidra till flera europeiska aktörer på marknaden. Det kommer att bli lättare för olika telekombolag att verka på marknaden med gemensamma villkor.
  • Informationen till kunden om deras rättigheter ska stärkas. Operatörerna ska bli tydligare om vad som gäller kring olika abonnemang.
  • Uppstår det en tvist med en operatör ska man som kund kunna vända sig till en skiljenämnd, vilket i Sverige blir den Allmänna reklamationsnämnden.

Den 5 maj ska EU-parlamentet rösta om telekompaketet.

Läs mer om tillägg 138 här.