Efter att Ipred-lagen gick igenom den 1 april i år har ett flertal sajter uppkommit med syftet att hjälpa människor som åker fast för illegal fildelning. Sajter som mediabot.se, delaut.se och tankalugnt.nu är alla så kallade ”Ipred-kassor”, där medlemmarna betalar in pengar för att kunna fildela i lugn och ro och sedan få eventuella böter och rättegångskostnader betalda av sajten. Så ska det i alla fungera enligt sajterna själva.

Kristoffer Larsson är en av de 27-åriga programmerarna som står bakom sajten tankalugnt.nu som är i uppstartsfasen.
– Vår sajt har legat ute i en och halv vecka och det har varit bra tryck på sidan. Vi kommer att fastställa medlemsavgifterna när vi vet hur många medlemmar vi har fått in.

Hur bemöter ni kritiken mot er att ni hjälper människor att bryta mot upphovsrättslagen?
– Ja, vad ska jag svara på det…Vi vill att informationen ska vara fri på internet och att det ska skapas nya vägar att distribuera. Henrik Pontén driver en häxjakt mot vanliga människor, säger Kristoffer Larsson.

Både tankalugnt.nu och mediabot.se finansieras endast av medlemskapsavgifterna, vilket betyder att de inte har några garantier för att medlemmarna kommer att få sina böter betalda.
– Det enda vi garanterar är att medlemmarna kan få sina inbetalda avgifter tillbaka, säger Daniel Ekblad som står bakom sajten mediabot.se, som enligt egen utsago är en ideell förening som drivs utan vinstintresse.

– Vi uppmanar ingen till fildelning, och om någon tycker annorlunda får de väl stämma oss och få det prövat i rätten. Vi är för fildelning men inte emot upphovsrätt. Det finns ju inga bra lagliga alternativ och varför ska man då straffa en hel befolkning, säger Daniel Ekblad.

"Kan inte täcka ett skadestånd"
Peter Adamsson, advokat och specialist på immaterialrätt, menar att sajterna skulle kunna anses uppmana till brott mot upphovsrättslagen.
– Men det är naturligtvis ytterst en fråga för en domstol att avgöra.

Han menar även att marknadsföringen kan vara vilseledande och i strid med marknadsföringslagen.
– Jag ställer mig tveksam till om sajterna kan hålla vad de lovar eftersom de knappast kommer att kunna täcka hela det skadestånd en medlem kan drabbas av vid upphovsrättsintrång. Dessutom framstår det som tveksamt om man kan försäkra bort ett bötesstraff för en olaglig handling.

Marek Andersson, jurist på Konsumentverket håller med Peter Adamsson om att sajterna kan strida mot marknadsföringslagen. Konsumenter som betalat in en avgift för medlemskap och sedan inte får sina böter betalda av sajten, kan inte vända sig till Konsumentverket för att få hjälp.

– Vi kan inte hjälpa konsumenter som begått ett brott, säger han.

Saknar tillstånd
Varken tankalugnt.nu och mediabot.se ser det som att de uppmanar till fildelning, men följande står på sajten delaut.se:

”Vi uppmuntrar spontanitet, fantasi och komplexfritt spridande av kulturell verksamhet. Vi ger dig möjligheten att bekymmerslöst utnyttja teknologin till införskaffandet av filer för främjande av kultur- samt kunskapsspridning.”

Sajten Internetförsäkring.se, med samma affärsidé, såg sig tvugna att byta namn efter uppmärksamheten kring att de kallade kassan för försäkring, utan att ha tillstånd från Finansinspektionen (FI).

Ann-Katrine Sjölund, jurist på Finansinspektionen menar att företagen inte bedriver försäkringsrörelse och kan därför inte få tillstånd från FI.

– För att en verksamhet ska vara försäkringsrörelse, vilket kräver tillstånd och övervakas av Finansinspektionen måste den ha ett lagligt syfte, inte som i det här fallet försäkra personer som blir dömda för ett brott.

En av förutsättningarna för att det ska vara försäkringsrörelse är att det ska handla om en oviss händelse, alltså händelser som inträffar oväntat. 
– Att få böter för att man har brutit mot en lag är inte en oviss händelse. Det är ungefär samma princip som planka.nu, som kom för ett par år sedan, säger hon.