Mobiloperatören 3 är den som har legat längst fram i hastighetstävlingen. Nyligen lanserade företaget en ny teknik som marknadsförs som ”21 megabit per sekund”. PC för Allas tester visade dock att vi under optimala omständigheter bara kom upp i hälften av hastigheten.

Det är den här typen av marknadsföring som Konsumentverket har reagerat mot, men Erik Hörnfeldt som är informationschef hos Tre vill inte kommentera vitesföreläggandet:
– Vi har en bra dialog med Konsumentverket och vill inte föra den via medierna.

Däremot understryker han att det är svårt att uppge hastigheter.
– Mobilt bredband är en knepig produkt. Den stora skillnaden jämfört med fast bredband är att vi som operatör inte kontrollerar hela leveransvägen.

Det finns mycket som påverkar hur snabbt bredband kunden får, allt från avstånd till masten till hur tjocka husets väggar är. Mobiloperatörerna kan med andra ord inte garantera någon minimihastighet.

Att operatörerna väljer att ange den teoretiska maxhastigheten menar Erik Hörnfeldt är en gammal tradition.
– Redan när vi surfade med vanligt telefonmodem var det maxhastigheten som angavs, men det är kanske dags att bryta den traditionen.

De närmaste veckorna kommer mobiloperatörerna och Konsumentverket att sätta diskutera hur marknadsföringen ska utformas, och Erik Hörnfeldt hoppas att man ska komma överens.
– Det viktiga är att vi hittar ett gemensamt sätt att ange hastigheten.