Röstningen i Europaparlamentet om telekompaketet är nu avslutad. Än så länge är har Europaparlamentet sagt både ja och nej till telekompaketet, enligt Svd. Den första delen av paketet fick ett ja. Då föll ändringsförslag 166 som liknade den omdebatterade ”138:an”.

Men sedan fick del två i paketet ett nej av Europaparlamentet. Det kan göra att en förlikning mellan ministerrådet och parlamentet kan komma att ske.

Ministerrådets ståndpunkt förkastades och parlamentet röstade igenom det omstridda tillägget 138 som handlar hur det ska gå till om någon ska bli avstängd från internet, exempelvis som straff för illegal fildelning.

Europaparlamentet har nu röstat för att detta inte får ske utan prövning i domstol.

Europaparlamentet har förhandlat fram en kompromiss tillsammans med ministerrådet som säger att bara den som drabbas av inskränkningar som internetanvändare ska ha rätt till rättslig prövning. När detta skulle ske angavs inte. Detta röstade parlamentet alltså emot, skriver DN.

Mer inom kort.