Enligt DN som har fått tillgång till lagförslaget, kommer Beatrice Ask skicka in det till lagrådet på remiss vilken dag som helst. Lagförslaget handlar bland annat om hur nätoperatörer ska kunna tvingas att lämna ut användaruppgifter på nätet, enligt EU:s datalagringsdirektiv. De måste även lagra dem i sex månader.

Nätoperatörerna ska ha skyldighet att lagra alla sina användares uppgifter för att polisen sedan ska kunna begära ut dem vid utredningar. Än har inga beslut tagits om vilka brottsmisstankar som ska krävas för uppgiftsutlämningen.

Operatörerna har ställt sig kritiska till lagringen. I den nuvarande lagen står det bara vad de inte får lagra, inte något om vad de måste lagra.

Bahnhofs vd Jon Karlung, som tidigare sagt att Banhof inte tänker spara uppgifter om användarna, menar att lagen kan komma att utsättas för så kallad "ändamålsglidning", då det egentliga syftet att bekämpa grova brott, istället glider över till att börja kontrollera fildelare.

– Trafikdatalagringslagen är från början tänkt för att hitta terrorister och bekämpa allvarliga brott men jag är rädd att den i slutändan kan komma att användas för att tillgodose upphovsrättsindustrins jakt på fildelare, säger han till PC för Alla.

Han fortsätter:

– Det är katastrofalt. Ska vi ha ett totalitärt avlyssningssamhälle och lagra alla människors kommunikation bara för att komma åt fildelare?

Jon Karlung menar att det även finns en säkerhetsrisk i att lagra personers uppgifter i ett företag.

– Företag kan köpas upp, folk kan sluta på företaget och informationen kan lätt hamna i orätta händer.

Justitiedepartementets rättssakkunniga Karin Walberg säger till DN att lagförslaget ska kunna läggas fram som en proposition i juni.