Hajpade Apple-telefonen Iphone upplevs inte som den snyggaste mobilen. Och var tredje läsare ser Motorola som en miljöbov. Det är bara några av slutsatserna när PC för Alla pejlar hur mobilföretagen egentligen uppfattas av sina kunder.

Resultatet visar att män och kvinnor upplever tillverkarna på samma sätt. De största skillnaderna hittas istället bland de olika åldersgrupperna. Generellt föredrar unga Apple, medan Nokia och Sony Ericsson går hem hos de äldre.

Sony Ericsson är enklast att begripa
En mobiltelefon kan vara både snygg, billig och trendig. Men vad spelar det för roll om den inte är enkel att använda? Därför ville vi veta vilken tillverkare som upplevs göra de mest användarvänliga telefonerna. Det visade sig att Sony Ericsson krossar allt motstånd i kategorin.

Av de 6 000 personer som svarade på undersökningen, uppgav varannan att Sony Ericsson är den tillverkare som gör de mest begripliga mobilerna.

På den här frågan var alla representerade åldersgrupper överens om vinnaren. Större skillnader hittas hos tvåan. Den hajpade telefonen Iphone från Apple tycker var fjärde 19-39-åring är enklast att använda, medan de som är 50 och 79 år föredrar Nokia ur användarsynpunkt.


Apple ratas av prismedvetna kunder
En bra mobil definieras inte bara av vad den klarar av. En bra mobil är en mobil som klarar av mycket i förhållande till priset. Mest mobil för pengarna ger Sony Ericsson, som än en gång sopar mattan med konkurrenterna.

Totalt anser 43 procent att Sony Ericsson är mest prisvärd. Detta är alla åldersgrupper överens om, förutom de allra äldsta, 70+, som är något mer förtjusta i Nokia.
Sist i den här kategorin hamnar Apple, då var tredje anser att företagets mobiler är för dyra.


Främst i skönhetstävlingen:
Apple och Sony Ericsson

Att utseendet spelar roll när vi väljer mobil går inte att blunda för. Så vilken tillverkare är teknikvärldens miss universum? Sony Ericsson såklart, säger var tredje deltagare i undersökningen.

Men den här gången är läsarna inte helt överens. Tätt efter, med 26 procent av rösterna, hamnar datorjätten Apple med sin Iphone.
Det skiljer sig dock mellan åldrarna. Av 19- till 39-åringarna tycker flest, 35 procent, att Iphone är snyggast, medan endast 14 procent av 50- till 79-åringarna gillar Apple-nallen.

För de äldre är det i stället Nokia som gäller. 25 procent av 50- till 79-åringarna menar att finländaren är snyggast.

Fulast av de alla? Motorola, tycker var tredje...


Iphone är coolast bland de unga
Säg mig vilken mobiltelefon du har, och jag ska säga vem du är. Eller hur var det nu..? För första gången i undersökningen får Sony Ericsson se sig slagna.

Den mobil som ger sin ägare mest status stavas Iphone. Med 36 procent av rösterna rankar deltagarna Apple högst, följt av Sony Ericsson och Nokia.

Men precis som när det gäller utseendet på mobilen, skapar statusfrågan en klyfta mellan generationerna. Varannan ungdom (19 till 39 år) anser att en Iphone i fickan ger högst status – bara var femte 50- till 79-åring håller med.

Hos de äldre är det i stället Sony Ericsson som ger status. Här är förhållandet det omvända. Nästan varannan femtioplussare föredrar Sony Ericsson, bara var femte 19- till 39-åring säger detsamma.
Men en sak är alla rörande överens om: Minst status ger Motorola.


Sony Ericsson har grönaste profilen
Alla tillverkare säger sig (så klart) jobba för ett klimartsmartare sätt att bygga mobiler på. Vilka som lyckats få ut budskapet skiljer sig dock stort mellan de olika märkena.

Det är bara Sony Ericsson och Nokia som tycks ha gett ett gott intryck, då 38 respektive 23 procent ser de två företagen som något sånär gröna.

Apple hamnar trea på 10 procent och därefter rasar det snabbt. Sist hamnar Motorola som endast 54 personer i undersökningen ser som en vän av vår planet. Var femte upplever dessutom Motorola som absolut minst miljövänlig av tillverkarna.

Fakta

Besökare på pcforalla.se, idg.se och prenumeranter på nyhetsbrevet PC för Alla Express kunde svara på undersökningen under april 2009. Totalt svarade 5 820 personer. Av dessa var 5 157 män och 657 kvinnor (6 personer uppgav inte kön).
Åldersfördelningen var:
< 19 år - 12,9%
20-29 år - 13,8%
30-39 år - 19,1%
40-49 år - 20,1%
50-59 år - 16,8%
60-69 år - 13,5%
70-79 år - 3,2%
> 80 år - 0,7%
Ej angivit ålder: 9 stycken (0,2%).
Alla enkätsvar var anonyma. Trots det höga deltagandet, kan inte enkäten ses som representativ för Sveriges befolkning.