Undersökningen som är genomförd av forskare vid Göteborgs universitet visar att ungdomar i åldrarna 15 till 24 år föredrar att använda internet framför att titta på tv.

Majoriteten av ungdomarnas tid går åt till sociala medier som exempelvis Facebook, internetforum och chattprogram. Enligt undersökningen spenderar sju av tio ungdomar på sociala medier ”en vanlig dag”.

Enligt en mätning utförd av Mediebarometern har antalet internetanvändare ökat från 35 till 68 procent de senaste fyra åren. Den största ökningen står dock de äldre användarna för.

2007 använde 29 procent av alla personer i åldrarna 65 till 79 år internet. Förra året hade siffran för samma åldersgrupp ökat till 39 procent.

Mer information hittar du här.