Vill ni att samma integritetsskydd som gäller för papperspost, även ska gälla för elektronisk kommunikation (alltså det som brukar kallas för brevhemligheten)?


JA,

Göran Färm (s)

– Ja, en konsekvent övervakning av datatrafiken går för långt. Ingen skall behöva vara oroliga över att deras privata post, såväl som e-post, läses av andra, om man inte själv har medgivit till detta. Misstänker polisen att brott förbereds eller har begåtts så får man gå den vanliga vägen genom domstol, för att utkräva information som kan härleda till brottet. Men att alla ses som potentiella kriminella är att gå för långt.

Christofer Fjellner, (m)
– I grund och botten ja. Min grundinställning är alltid att integritetsskyddet ska värnas.

Olle Schmidt, (fp)
– Generellt omfattas elektronisk kommunikation av samma rätt till skydd som papperspost, med några få inskränkningar. Men med tanke på att många av EU: s medlemsstater trots det inför lagstiftning som inskränker skyddet för korrespondens och att det bidrar till onödigt många mål i Europadomstolen, bör unionen införa bindande förbud mot sådan lagstiftning för att förstärka skyddet.

Erik Josefsson, (v)
– Vänsterpartiet vill skydda den enskilda individen mot informationsövergrepp. Att kunna kommunicera förtroligt människor emellan utan att den överförda informationen registreras och analyseras är en grundläggande medborgerlig rättighet. Det oavlyssnade samtalet är en förutsättning för det fria samtalet och i förlängningen för medborgarskapet som sådant. Varken stat eller kapital ska ha total information om medborgarna. Vi ska inte kartläggas och övervakas i förebyggande syfte.

Ella Bohlin, (kd)
– Integriteten för elektronisk kommunikation är viktig. Naturligtvis måste den skyddas. Det är dock skillnad på att scanna ett mejl på vissa begrepp och ord och att gå in och läsa ett brev.

Carl Schlyter, (mp)
– Ja.

Lena Ek
, (c)
– Ja.

Christian Engström, (Piratpartiet)
– Ja. Internet är våt tids viktigaste kommunikationsmedium, och brevhemligheten (och övriga medborgerliga rättigheter) måste gälla fullt ut även där.

Sören Wibe, (Junilistan)
– Ja, det låter som ett rimligt förslag.