Anser ni att enskilda internetoperatörer ska ha en möjlighet att stänga av den som ägnar sig åt olaglig fildelning - utan rättslig prövning?

Göran Färm, (s)

– Nej, vi har drivit denna fråga i Europaparlamentet. Vår utgångspunkt är att det bara skall kunna ske vid riktigt grova brott och då är det absolut nödvändigt att domstol prövar fallet.


Christofer Fjellner, (m)
– Det beror på vad man avtalat med sin internetleverantör, men den enskilde ska alltid kunna begära en rättslig prövning.


Olle Schmidt, (fp)
– Nej. Alla tvångsmedel som eventuellt kan riktas mot en individ, en organisation eller ett företag på nätet ska givetvis först prövas rättsligt


Erik Josefsson, (v)
– Fildelning är inte olagligt. Vänsterpartiet vill göra det ännu tydligare att fildelning för enskilt bruk utan vinstsyfte är fullständigt normalt.


Ella Bohlin, (kd)
– Inte utan rättslig prövning via domstolsbeslut.



Carl Schlyter, (mp)

– Nej.



Lena Ek, (c)

– Nej, ingen ska kunna stängas av internet - precis som vi inte stänger av människor som bryter mot olika bestämmelser från post och telefon. Men om möjligheten att stänga av människor från internet införs är det en självklarhet att detta inte ska få ske utan föregående domstolsprövning. Detta är en princip som måste gälla i hela EU.


Christian Engström, (pp)
– Nej, absolut inte. Internet är en viktig del av samhällets infrastruktur, inte en leksak som man kan ta ifrån barnen när de har varit stygga. Att utestänga någon från friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning strider mot artikel 10 i Europakonventionen. Gör man det utan att ens ha en ordentlig rättegång i domstol strider det dessutom mot artikel 6 i samma konvention.


Sören Wibe, (Junilistan)
– Nej. Junilistan fick vid EU-parlamentets omröstning om telekompaketet stöd för förslaget att domstolsprövning ska krävas innan fildelare kan stängas av från nätet.


Anser ni att enskilda internetoperatörer ska tvingas stänga av den som ägnar sig åt olaglig fildelning - utan rättslig prövning?

Göran Färm, (s)
– Nej.


Christofer Fjellner, (m)
– Nej.


Olle Schmidt, (fp)
– Nej.


Erik Josefsson, (v)
– Nej, absolut inte. Ingen domstol dömer idag någon som begått en straffbar handling till avstängning från Internet. Böter eller fängelse är det som ska gälla. Det är rättsvårdande myndigheter som ska ansvara för brott och straff, inte internetoperatörer. Vänsterpartiet vill inte att internetoperatörerna ska förlora sin status som "mere conduits", alltså att de ska börja ta ansvar för vad deras kunder använder sitt internetabonnemang till.


Ella Bohlin, (kd)
– Nej.


Carl Schlyter, (mp)
– Nej.


Helena Carlestam, (c)
– Nej.


Christian Engström, (pp)
– Nej, absolut inte.


Sören Wibe, (Junilistan)
– Nej. Domstolsprövning ska krävas.