Anser ni att tull och polis ska få rätt att söka igenom persondatorer och mp3-spelare - utan brottsmisstanke?

Göran Färm, (s)
– Nej, även detta känns väldigt rättsosäkert och inkräktar grovt på den personliga integriteten.


Christofer Fjellner, (m)
– Nej.


Olle Schmidt, (fp)
– Nej.Erik Josefsson, (v)

– Nej, absolut inte. Idag är alla i praktiken pirater eftersom det är omöjligt att säkert veta om allt i ens dator inte gör intrång i någon immaterialrätt (du kan till exempel ha fått en musikfil i ett mail utan upphovrättsinnehavarens tillåtelse). Det är en fundamental skillnad på om tullen tar en flaska sprit i beslag och på att förlora kontrollen över en hel adressbok eller ett kundregister. För att inte tala om att polisen skulle leta igenom alla webbsidor du besökt.


Ella Bohlin, (kd)
– Nej.


Carl Schlyter, (mp)
– Nej.Lena Ek, (c)

– Nej.Christian Engström, (pp)

– Nej. Det strider bland annat mot artikel 8 den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Den konventionen är bindande för alla medlemsländer, inklusive Sverige.Sören Wibe, (Junilistan)

– Nej, absolut inte.