Så här röstade partierna om...

...Ipred

JA,

Göran Färm, (s)
– Vi röstade för EU-versionen av Ipredlagen när den röstades under 2004.

Christofer Fjellner, (m)
– För, men det röstades under den förra mandatperioden då jag inte var ledamot i Europaparlamentet.


NEJ,

Olle Schmidt, (fp)
– Vi röstade nej.

Erik Josefsson, (v)
– Vänsterpartiet röstade emot IPRED1 2004 och emot IPRED2 2007.

Carl Schlyter, (mp)
– Vi röstade mot detta förslag.

Lena Ek, (c)
– Vi röstade emot förslaget.

Sören Wibe, (Junilistan)
– Vi röstade mot det.


JA och NEJ,

Ella Bohlin, (kd)
– Kd: s Europaparlamentariker Lennart Sacrédeus röstade ja till Ipred, medan Anders Wijkman röstade nej.


Datalagringsdirektivet

JA,

Göran Färm, (s)

– Vi röstade för datalagringsdirektivet, eftersom det tog större hänsyn till integriteten. Genom datalagring kan man styrka brottsmisstankar för mord, men också avföra brottsmisstankar. Det är dock otänkbart för oss att datalagringsdirektivet öppnas upp för att även spåra pirater på nätet, det var absolut inte syftet. Det är dags att man också ser till konsekvenserna för integriteten men också hur detta slår praktiskt för telefonbolag och internetleverantörer.


NEJ,

Christofer Fjellner, (m)
– Mot, men även detta röstades under den förra mandatperioden.

Olle Schmidt, (fp)
– Vi röstade nej.

Erik Josefsson, (v)
– Vänsterpartiet röstade emot datalagringsdirektivet 2005

Ella Bohlin, (kd)
– Europaparlamentarikern Anders Wijkman röstade mot direktivet.

Carl Schlyter, (mp)
– Vi röstade mot detta förslag.

Sören Vibe, (Junilistan)
– Vi röstade mot det.


RÖSTADE EJ

Helena Carlestam, (c)
– Vi lade ner vår röst.

Christian Engström, (Piratpartiet)
– Piratpartiet fanns inte när de direktiven antogs i Bryssel.