Enligt en undersökning genomförd av Nielsen Online spenderade användarna på Facebook 13,9 miljarder minuter på tjänsten under april månad. En ökning med 700 procent från samma period förra året då användarna spenderade 1,7 miljarder minuter.

Myspace hamnar på andraplats där användarna spenderade cirka fem miljarder minuter under april. Myspace har dock tappat 31 procent i användande jämfört med april året innan.

Twitter är den tjänst som enligt Nielsen Online ökar snabbast. Användandet på Twitter ökade med över 3 700 procent under april jämfört med samma period året innan. Totalt spenderade användarna på Twitter 300 miljoner minuter på tjänsten under april i år.

Twitter är det femte största sociala nätverket på internet. De tio största sociala tjänsterna på internet enligt Nielsen Online är:

  1. Facebook
  2. Myspace
  3. Blogger
  4. Tagged.com
  5. Twitter
  6. Myyearbook
  7. Livejournal
  8. Linkedin
  9. Slashkey
  10. Gaia Online

Nielsens rapport i sin helhet kan du ladda ned här (observera att det är en pdf-fil).

Vilket socialt nätverk föredrar du?
Det är inte längre tillåtet att rösta.